Archiv aktualit - 2015

10.12.2015

Byl aktualizován Seznam akcí doporučených ČHS pro rok 2016.

2.12.2015

Na stránce Doporučení laboratorní sekce ČHS ČLS JEP k jednotlivým činnostem hematologických laboratoří bylo zveřejněno doporučení Hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně.

30.11.2015

Byla zveřejněna první informace o XXIII. Slovensko-České konferencii o hemostáze a trombóze.

24.11.2015

Byl zveřejněn nový statut laboratorní sekce ČHS ČLS JEP.

23.11.2015

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru a revizní komise ČHS ČLS JEP ze dne 14.10.2015.

4.11.2015

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 16.10.2015.

30.10.2015

Ocenění za nejlepší publikaci v časopise „Transfuze a hematologie dnes“ České hematologické společnosti za rok 2014 bylo uděleno Mgr. Pavle Mičkové za odborné sdělení: „Delece TP53 u nemocných s mnohočetným myelomem a monoklonální gamapatií nejistého významu – molekulárně cytogenetická analýza souboru 84 nemocných.“

18.9.2015

Byl přidán nový zápis z morfologického semináře a schůzky výboru pracovní sekce dětské hematologie ČR

3.9.2015

Na stránku Náplň atestační zkoušky z hematologie a transfúzní služby pro nelékaře byl přidán odkaz na dokument Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANFÚZNÍ SLUŹBA.

28.8.2015

Na stránce Obecná doporučení pro hematologickou laboratoř bylo zveřejněno doporučení Doba odezvy (TAT) od převzetí biologického materiálu do vydání výsledku.

17.8.2015

Na stránce Zajímavé informace jiných společností a organizací bylo doplněno oznámení EHA o nových kurzech Bite Size Master Class v roce 2015 a pozvánka České společnosti pro buněčnou biologii, z.s. na 12. mezinárodní kongres buněčné biologie, který se koná 21. – 25. července 2016 v Praze.

31.7.2015

Mezi zahraniční akce byl doplněn 24th Biennial International Congress on Thrombosis, který se koná 4.-7.5.2016 v tureckém Istambulu.

23.7.2015

Na web byla doplněna stránka se seznamem prací, které získaly cenu ČHS za nejlepší publikaci v oboru hematologie.

15.7.2015

Na stránce Zajímavé informace jiných společností a organizací bylo zveřejněno rozhodnutí MZ ČR o pokračování specifického léčebného programu pro přípravek PURI-NETHOL tbl. 25x50mg.

2.7.2015

Česká hematologická společnost udělila cenu za nejlepší původní vědeckou práci a monografii v oboru hematologie v roce 2014. Více informací naleznete zde.

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru a revizní komise ČHS ČLS JEP z 2.6.2015.

12.6.2015

Byl aktualizován seznam sdílených výkonů Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP

Byla spuštěna nová verze webových stránek ČHS ČLS JEP

20.5.2015

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru a revizní komise ČHS ČLS JEP z 20.4.2015.

4.5.2015

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP ze 17.4.2015.

30.4.2015

Na stránce Doporučení pro klinickou část bylo zveřejněno Stanovisko České Hematologické společnosti ČLS JEP k iniciativě transparentní spolupráce

29.3.2015

Na webových stránkách www.hematology2015.sk byla spuštěna možnost přihlašování na XVI. Slovensko-Česku konferenciu laboratornej hematologie a transfuziologie a XVII. Slovensko-Česky hematologicky a transfuziologicky zjazd, které se konají 22.-23.9., resp. 24.-27.9.2015 v Bratislavě.

16.3.2015

Výbor ČHS vyhlašuje soutěž o cenu České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci a/nebo monografii publikovanou v celém rozsahu v roce 2014 v České republice nebo v zahraničí (včetně prací publikovaných online). Více informací naleznete zde.

19.2.2015

Bylo aktualizováno doporučení Labroratorní sekce ČHS ČLS JEP Stanovení odhadu nejistoty v hematologické laboratoři.

3.2.2015

Bylo aktualizováno stanovisko Labroratorní sekce ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře.

23.1.2015

Datum a místo konání XXV. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky byly změněny na 16.-18.10.2015 a hotel Holiday Inn v Brně.