Archiv aktualit - 2016

22.12.2016

Byl vytvořen seznam sjezdů doporučených ČHS pro rok 2017.

Byl aktualizován seznam sekcí ČHS.

2.12.2016

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 9.11.2016.

23.11.2016

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru a revizní komise ČHS ČLS JEP ze 17.10.2016.

7.11.2016

Na stránce Informace jiných společností byla zveřejněna pozvánka Sekce Onkologické imunologie při České onkologické společnosti na edukační sympozium Imuno-onkologické přístupy v léčbě malignit.

26.10.2016

Byl zveřejněn zápis z morfologického semináře a schůzky výboru PSDH ČR ze dne 20.9.2016 v Praze.

29.9.2016

V rámci webu www.hematology.cz byly spuštěny stránky leukemické sekce ČHS ČLS JEP.

16.9.2016

Byl proveden přesun některých doporučení Laboratorní sekce ČHS ze stránky K jednotlivým činnostem na stránku Obecná doporučení.

1.9.2016

Bylo zveřejněno nové doporučení laboratorní sekce Doporučení ČHS ČSL JEP k externímu hodnocení kvality (EHK) v hematologické laboratoři.

29.7.2016

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 24.6.2016.

Na stránce Zajímavé informace jiných společností a organizací bylo zveřejněno oznámení Agentury vojenského zdravotnictví o zřízení systemizovaných míst aktivní zálohy

21.7.2016

Bylo aktualizováno klinické doporučení ČHS ČLS JEP Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy

30.6.2016

Evropská hematologická asociace informovala ČHS o možnosti přihlášení na "The EHA Bite Size Master Class", které začínají v říjnu 2016. Více informací naleznete zde.

29.6.2016

Byla zveřejněna nová klinická doporučení ČHS ČLS JEP: Léčebné postupy v hematologii (tzv. "Červená kniha") a Doporučení ČSCLL pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukémie

13.6.2016

Byla zveřejněna nová doporučení laboratorní sekce pro vnitřní kontrolu kvality koagulačních vyšetření a měření krevních obrazů na hematologických analyzátorech.

6.6.2016

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru a revizní komise ČHS ČLS JEP z 4.5.2016.

5.6.2016

Evropská hematologická asociace informovala ČHS o zavedení "Certificate of Up-to-Date CME". Více informací naleznete zde.

26.5.2016

Česká hematologická společnost udělila cenu za nejlepší původní vědeckou práci v oboru hematologie v roce 2015. Více informací naleznete zde.

6.5.2016

Byl zveřejněn zápis z morfologického semináře a schůzky výboru PSDH ČR ze dne 19.4.2016 v Praze.

21.4.2016

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 8.4.2016.

1.4.2016

Na stránce Obecná doporučení laboratorní sekce ČHS ČLS JEP byla zveřejněna nová verze doporučení Nepodkročitelná minima odbornosti 818.

23.3.2016

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru a revizní komise ČHS ČLS JEP z 24.2.2016.

29.2.2016

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 5.2.2016.

6.2.2016

Výbor ČHS vyhlašuje soutěž o cenu České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci a/nebo monografii publikovanou v celém rozsahu v roce 2015 v České republice nebo v zahraničí (včetně prací publikovaných online). Více informací naleznete zde.

28.1.2016

Na stránce Informace jiných společností a organizací byla zveřejněna informace o konání VIII. mezinárodní konference "Bioimplantologie 2016". Pozvánka je ke stažení zde.

14.1.2016

Na stránce Seznam akcí doporučených ČHS byla zveřejněna první informace o XXX. Olomouckých hematologických dnech

Na stránku Seznam akcí doporučených ČHS byl doplněn kurz 18th Colours of sepsis.

13.1.2016

Na stránce www.hemostaza2016.sk je zpřístupněna možnost přihlašování na XXIII. Slovensko-Českú konferenciu o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, která se bude konat 19.-21.5.2016 na Slovensku v Martině.