Archiv aktualit - 2018

27.12.2018

Seznam akcí doporučených ČHS ČLS JEP byl doplněn o XXVI. Česko-slovenskou konferenci o trombóze a hemostáze, která se koná 16.-18.5.2019 v Hradci Králové.

20.12.2018

Seznam akcí doporučených ČHS ČLS JEP byl doplněn o Regionální hematologický seminář východočeského a libereckého regionu.

Proběhla aktualizace referenčních mezí Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP. Aktualiován byl dokument Referenční meze pro koagulační stanovení u dětí a dospělých.

17.12.2018

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru ČHS ČLS JEP ze dne 19.11.2018.

4.12.2018

Seznam akcí doporučených ČHS byl doplněn o akce, které proběhnou v roce 2019.

Byl aktualizován seznam členů výboru Sekce zdravotních laborantů ČHS ČLS JEP.

23.11.2018

Na stránce s informacemi jiných společností byla zveřejněna informace o konferenci 8th InterAmerican Oncology Conference: "Current Status and Future of Anti-Cancer Therapies", která se koná 17. a 18.10.2019 v Buenos Aires, Argentina.

19.11.2018

Na stránce s informacemi jiných společností byla zveřejněna informace o konferenci 4th International Conference on Hematology and Bone Marrow Transplantation, která se koná 25.-26.7.2019 v Amsterdamu.

12.11.2018

Byl aktualizován statut Leukemické sekce ČHS ČLS JEP.

11.10.2018

Byl zveřejněn zápis z výroční členské schůze ČHS ČLS JEP ze dne 19.9.2018.

10.10.2018

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 17.9.2018.

9.10.2018

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru ČHS ČLS JEP ze dne 19.9.2018.

4.10.2018

Byl zveřejněn zápis z morfologického semináře a schůzky Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 2.10.2018 v Praze.

Na stánce s informacemi jiných společností byla zveřejněna informace o udělení ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2017 prof. RNDr. Šárce Pospíšilové, Ph.D. a prof. MUDr. Michaelu Doubkovi, Ph.D.
Podrobnosti se zdůvodněním jsou ke stažení zde.

21.9.2018

Byl zveřejněn zápis z výborové schůze sekce zdravotních laborantů ze dne 25.6.2018.

13.8.2018

Byl zveřejněn zápis ze schůze nového výboru ČHS ČLS JEP ze dne 27.6.2018.

25.7.2018

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru ČHS ČLS JEP ze dne 27.6.2018.

20.7.2018

Na stánce s informacemi jiných společností byla zveřejněna informace o pořádání 12. střešovického transfuzního dne, který se bude konat 15.11.2018 v Praze.

16.7.2018

ČHS byla informována o specifickém léčebném programu s využitím neregistrovaného humánního léčebného přípravku PURI-NETHOL tbl. (mercaptupurinum) 25x50mg.

Byl aktualizován seznam členů Výboru a Revizní komise ČHS ČLS JEP.

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 13.4.2018.

21.6.2018

Proběhla aktualizace referenčních mezí Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP. Aktualiován byl dokument Referenční meze pro koagulační stanovení u dětí a dospělých.

20.6.2018

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru ČHS ČLS JEP ze dne 10.5.2018.

15.6.2018

Na úvodní stránce byly zveřejněny výsledky voleb nového výboru ČHS, revizní komise, výboru sekce zdravotních laborantů a výboru sesterské sekce.

Česká hematologická společnost udělila cenu za nejlepší původní vědeckou práci v oboru hematologie v roce 2017. Více informací naleznete zde.

14.6.2018

Na stránce s informacemi jiných společností byla v reakci na problematiku GDPR zveřejněna směrnice ČLS JEP číslo 1/2018 O ochraně a zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

12.6.2018

Byl zveřejněn zápis z morfologického semináře a schůzky výboru Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 15.5.2018 v Praze.

4.6.2018

Na stránce s informacemi jiných společností byla zveřejněna informace o konferenci 2nd International Conference on Hematology and Oncology, která se koná 23. - 25. 8. v Londýně.

28.5.2018

Na stránce s informacemi jiných společností byla zveřejněna informace o konferenci Leukemia & Lymphoma 2018, která se koná 3. - 5. 10. v Dubrovníku.

21.5.2018

Informace o atestacích byly doplněny o atestační otázky z hematologie a tranfúzního lékařství pro lékaře.

15.5.2018

Byl zveřejněn zápis ze schůze Leukemické sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 25.4.2018.

4.5.2018

Do referenčních mezí Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP byl přidán dokument Referenční meze krevního obrazu (KO), retikulocytů (RET), normoblastů (NRBC) a diferenciálního rozpočtu leukocytů (DIF) u dětí s platností od 4.5.2018.

23.4.2018

Na úvodní stránce byla zveřejněna kandidátní listina pro 2. kolo voleb do výboru ČHS, revizní komise, výboru sekce zdravotních laborantů a výboru sesterské sekce.

Na stránce Informace jiných společností byla zveřejněna informace týkající se rizika aortitidy v souvislosti s podáváním faktorů G-CSF. Více informací naleznete v přiloženém dopise.

16.4.2018

Na stránce Informace jiných společností byla zveřejněna informace Purkyňova nadačního fondu o soutěži o publikaci v časopise s vysokým impact factorem za rok 2017 určené mladým autorům do 35 let.

19.3.2018

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru ČHS ČLS JEP ze dne 19.2.2018.

1.3.2018

Na úvodní stránce webu www.hematology.cz byla zveřejněna informace o blížících se volbách do výboru ČHS, revizní komise, výboru sekce zdravotních laborantů a výboru sesterské sekce na další období.

26.2.2018

Byla provedena aktualizace doporučení Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP.

14.2.2018

Byl zveřejněn zápis z morfologického semináře a schůzky výboru Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 16.1.2018 v Praze.

29.1.2018

Seznam akcí doporučených ČHS ČLS JEP byl doplněn o Plenární zasedání Kooperativní lymfomové skupiny.

15.1.2018

Seznam akcí doporučených ČHS ČLS JEP byl doplněn o PragueONCO 2018 a 20th Colours of Sepsis.

11.1.2018

Byl zveřejněn zápis ze schůze Leukemické sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 19.12.2017.