Archiv aktualit - 2019

20.12.2019

Na stránku s obecnými doporučeními Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP bylo přidáno Doporučení pro správné zavedení a používání POCT přístrojů měřící hematologické parametry.

12.12.2019

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 29.11.2019.

11.12.2019

Proběhla aktualizace obecných doporučení a doporučení k jednotlivým činnostem Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP.

15.11.2019

Byl zveřejněn zápis ze zakládající schůze Sekce pro hemostázu a trombózu ČHS ČLS JEP ze dne 6.11.2019.

12.11.2019

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 27.9.2019.

Na stránkách Sekce pro hemostázu a trombózu ČHS ČLS JEP byla zveřejněna informace o jejím založení obsahující zejména výsledky volby vedení a vybrané hlavní cíle této sekce.

8.11.2019

Milé kolegyně a kolegové,

informujte prosím členskou evidenci ČLS o změně vaší emailové adresy. Pokud to neučiníte, ztratíme s vámi kontakt, nemůžeme vám posílat nově vzniklý newsletter naší společnosti, ani další důležité informace. Aktualizaci osobních údajů provádí výhradně Centrální evidence členů ČLS JEP, z.s.
Přiložený formulář je ke stažení na stránkách www.cls.cz, kde jsou rovněž kontaktní údaje na Centrální evidenci členů ČLS JEP. z.s.
Děkuji.

S pozdravem
Prof. MUDr. Jan Starý,DrSc.
vědecký sekretář ČHS ČLS JEP

Byly vytvořeny stránky Sekce pro hemostázu a trombózu ČHS ČLS JEP a byla zveřejněna aktuální verze jejího statutu.

Na stránce s informacemi jiných společností byly zveřejněny informace o konání 11. pražského mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO.

5.11.2019

Byl zveřejněn zápis z výborové schůze sekce zdravotních laborantů ze dne 28.8.2019.

4.10.2019

Na web byla přidána stránka obsahující newslettery ČHS ČLS JEP. Zároveň bylo přidáno první číslo 01/2019.

K informacím o XIV. Brněnských hematologických dnech na stránce Seznam akcí doporučených ČHS ČLS JEP byl přidán odkaz na konečnou informaci.

3.10.2019

Byl zveřejněn zápis z morfologického semináře a schůzky výboru Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 1.10.2019 v Praze.

Zveřejnění návrhu statutu obnovené Sekce pro hemostázu a trombózu ČHS, aby se s ním mohli budoucí členové seznámit již před ustanovující schůzí, která se bude konat 6.11.2019 v Brně.

30.7.2019

Do seznamu akcí doporučených ČHS ČLS JEP byla přidána konference "Koagulace a krvácení 2019 a 8. hemofilický den", která se koná 10.–11. 10. 2019 v Hluboké nad Vltavou.

15.7.2019

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru ČHS ČLS JEP ze dne 3.6.2019.

27.6.2019

Do seznamu akcí doporučených ČHS ČLS JEP byla přidána konference "Pražské hematologické dny", která se koná 22.-23.1.2020 v Praze.

13.6.2019

Česká hematologická společnost udělila cenu za nejlepší původní vědeckou práci v oboru hematologie v roce 2018. Více informací naleznete zde.

7.6.2019

Byl zveřejněn zápis z morfologického semináře a schůzky výboru Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 4.6.2019 v Praze.

28.5.2019

Na stránce s informacemi jiných společností byla zveřejněna pozvánka na 2nd International Conference on Hematology and Vascular Biology, který se koná 18.-19.11.2019 v Římě.

30.4.2019

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 1.4.2019.

18.4.2019

Na stránce Doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP pro klinickou část bylo aktualizováno Doporučení České skupiny pro chronickou lymocytární leukémii pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukémie (CLL).

7.3.2019

Byl zveřejněn zápis ze schůze výboru ČHS ČLS JEP ze dne 18.2.2019.

21.2.2019

Na stránkách Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP byl aktualizován Seznam sdílených výkonů.

20.2.2019

Proběhla aktualizace obecných doporučení Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP. Aktualiovány byly dokumenty Nepodkročitelná minima odbornosti 818 a Stanovisko ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře.

12.2.2019

Na stránce se seznamem akcí doporučených ČHS ČLS JEP byl upraven termín a místo konání u Jarního hematologického dne regionu Jižní Morava a kraje Vysočina.

5.2.2019

Na stránce s informacemi jiných společností byla zveřejněna pozvánka na 2. kazuistický sjezd paliativní medicíny, který se koná 5.4.2019 v Praze.

24.1.2019

Na stránku s informacemi jiných společností byla přidána pozvánka na XI. mezinárodní konferenci „Bioimplantologie 2019“.

23.1.2019

Byl aktualizován statut Leukemické sekce České hematologické společnosti ČLS JEP.

Byl zveřejněn zápis ze schůze Leukemické sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a CELL konané v Praze dne 20.12.2018.

21.1.2019

Byl zveřejněn zápis z morfologického semináře a schůzky výboru Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 15.1.2019 v Praze.