Archiv aktualit - 2020

29.12.2020

Seznam akcí doporučených ČHS byl doplněn o akce, které proběhnou v roce 2021.

18.12.2020

Proběhla aktualizace seznamu akcí doporučených ČHS. 21. Pražské hematologické dny v termínu 28.-29.1.2021 se budou konat ONLINE. Zároveň byla přidána akce Novinky v hematologii, která se bude konat 23.4.2021 v Brně.

11.12.2020

Česká lékařská společnost informovala, že z důvodu snižování nákladů se od r. 2020 změnila forma výzev k platbě členských příspěvků (dříve složenka poštou - nyní emailem). Zároveň žádají, aby si členové odborných společností udržovali v pořádku a aktualizovali své kontaktní údaje. Více informací je k dispozici na webu ČLS JEP.

Na stránku Doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP pro klinickou část bylo přidáno nové doporučení Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro zajištění chirurgických a invazivních výkonů u pacientů s hemofilií, vydání 2., rok 2020.

27.11.2020

Do hlavního menu v záhlaví webu bylo přidáno tlačítko, které přímo odkazuje na doporučení "Léčebné postupy v hematologii 2020 (Červená kniha)".

20.11.2020

U Brnenských hematologických dnů v seznamu akcí doporučených ČHS byl doplněn odkaz na stránku digitálních sympozií z této akce, kde je možné se po shlédnutí přednášek zaregistrovat pro zisk certifikátu ČLK, resp. potvrzení o účasti ČAS a VVOPZ. Odkaz byl zároveň doplněn do sekce Rozcestník na zajímavé stránky na úvodní stránce webu.

Na stránce s doporučeními k jednotlivým činnostem hematologické laboratoře bylo aktualizováno doporučení pro vnitřní kontrolu kvality koagulačních vyšetření.

19.11.2020

Na stránce s doporučeními ČHS ČLS JEP pro klinickou část byla zveřejněna aktualizovaná verze doporučení Léčebné postupy v hematologii (Červená kniha).

12.11.2020

Byl aktualizován statut Leukemické sekce ČHS ČLS JEP. Interval volby orgánů byl změněn ze 3 na 4 roky.

Byl zveřejněn zápis z jednání Transplantační sekce ČHS ze dne 23.10.2020.

3.11.2020

V seznamu akcí doporučených ČHS byl upraven termín II. českého hematologického a transfuziologického sjezdu 2021, který se bude konat 12.-15.9.2021 v Olomouci. Zároveň bylo zveřejněno I. oznámení na tuto akci.

Byl zveřejněn zápis ze schůze Výboru České hematologické splečnosti z 12.10.2020.

Profesor MUDr. Karel Smetana, DrSc., emeritní ředitel Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, děkuje touto cestou všem gratulantům z řad členů České hematologické společnosti za milá přání k jeho devadesátinám, které oslavil 28.10.2020 a přeje jim, aby se stejného věku také dožili.

2.11.2020

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 10.9.2020.

29.10.2020

Na stránce Newsletter ČHS bylo zveřejněno nové číslo 03/2020.

27.10.2020

Na stránce se seznamem akcí doporučených ČHS byla aktualizována pozvánka na 21. Pražské hematologické dny

21.9.2020

Byl zveřejněn zápis z morfologického semináře a schůzky výboru Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 15.9.2020 v Praze.

20.7.2020

Na stránce s doporučenými sjezdy byla doplněna První informace o XV. Brněnských hematologických dnech.

Byl zveřejněn zápis z korespondenční schůze výboru ČHS ČLS JEP z 13.-15.7.2020.

30.6.2020

Do seznamu akcí doporučených ČHS byl přidán II. český hematologický a transfuziologický sjezd 2021 který se bude konat 16.-19.5.2021 v Olomouci.

17.6.2020

Na stránkách s obecnými doporučeními a referenčními mezemi Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP byly vyvěšeny nové revize dokumentů Doporučení ČHS ČSL JEP k externímu hodnocení kvality (EHK) v hematologické laboratoři, Doba odezvy (TAT) od převzetí biologického materiálu do vydání výsledku, Stanovení odhadu nejistoty v hematologické laboratoři a Referenční meze krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního rozpočtu leukocytů dospělých.

Z důvodů koronavirové epidemie byl pro letošní rok zrušen 12. hematologický den, který se měl konat 18.9.2020 v Plzni. Akce proto byla odstraněna ze seznamu akcí doporučených ČHS.

Do seznamu akcí doporučených ČHS byly přidány 21. Pražské hematologické dny, které se budou konat 28.-29.1.2021 v Praze.

9.6.2020

Na stránce Newsletter ČHS bylo zveřejněno nové číslo 02/2020.

3.6.2020

Česká hematologická společnost udělila cenu za nejlepší původní vědeckou práci a/nebo monografii v oboru hematologie v roce 2019. Více informací naleznete zde.

26.5.2020

Na stránce s informacemi jiných společností byla zveřejněna informace EuroBloodNet o založení platformy shromažďující údaje o dopadu COVID-19 na pacienty s poškozením červených krvinek.

20.5.2020

Byl zveřejněn zápis z webináře Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 12.5.2020.

6.5.2020

Na stránce s informacemi jiných společností byla zveřejněna informace o letáku Evropské komise pro vzácné choroby o vzájemné spolupráci při sledování nemocných se vzácnými chorobami.

14.4.2020

Na stránku o COVID-19 byly přidány odkazy na doporučení a informace vybraných zahraničních společností (EHA, ESBMT, ASTCT a WMDA).

12.4.2020

V seznamu akcí doporučených ČHS byla aktualizována data konání Plenárního zasedání Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii a XII. plenárního zasedání České skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii. Akce byly přesunuty na 7. - 9.10., resp. 9.10.2020.

8.4.2020

V sekci Užitečné odkazy byla přidána nová stránka COVID-19, která obsahuje odkazy na stránky a dokumenty s užitečnými informacemi a doporučeními týkajícími se tohoto onemocnění.

3.4.2020

The CzEch Leukemia Study Group for life (CELL) vydal doporučení Léčba ALL dospělých během pandemie COVID-19.

Výbor České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii vydal vyjádření k situaci související se šířením koronavirového onemocnění COVID-19.

31.3.2020

Vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci v České republice, ostatních státech Evropské unie a světa spojené s šířením koronaviru SARS-CoV-2 a s přihlédnutím k poměrně velmi nejisté predikci vývoje této pandemie se organizační a vědecký výbor XXXIV. Olomouckých hematologických dnů 2020 rozhodl letošní kongres zrušit. Více informací se dozvíte zde.

12.3.2020

Do seznamu akcí doporučených ČHS byly doplněny Nové postupy v léčbě lymfoproliferací, které se budou konat 14.10.2020 v Hradci Králové.

11.3.2020

Do seznamu akcí doporučených ČHS byly doplněny XIX. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie a XIX. Pracovní konference na téma monoklonálních gamapatií, které se budou konat 10.-11. 9. 2020 v Hradci Králové.

27.2.2020

Na stránce Newsletter ČHS bylo zveřejněno nové číslo 01/2020.

20.2.2020

Do seznamu akcí doporučených ČHS byl doplněn 12. hematologický den, který se bude konat 18. 9. 2020 v Plzni.

Na stránce s informacemi jiných společností byla zveřejněna informace o konání kurzu Morfologie periferní krve pro zdravotní laboranty (bez specializace).

17.2.2020

Výbor ČHS vyhlašuje soutěž o cenu České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci a/nebo monografii publikovanou v celém rozsahu v roce 2019 v České republice nebo v zahraničí (včetně prací publikovaných online). Více informací naleznete zde.

26.1.2020

Seznam akcí doporučených ČHS byl doplněn o akce, které proběhnou v roce 2020.

Byly aktualizovány stránky Čestná členství a Ocenění a významné pocty členů ČHS.

22.1.2020

Byl zveřejněn zápis z morfologického semináře a schůzky výboru Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 14.1.2020 v Praze.

Byly vytvořeny stránky Transplantační sekce, kde byl zveřejněn její statut, zápis z jednání 10.10.2019 a další informace.