Archiv aktualit - 2021

26.8.2021

Na stránce Newsletter ČHS bylo zveřejněno nové číslo 02/2021.

9.8.2021

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 11.6.2021.

5.8.2021

Na stránce s důležitými informacemi Sekce pro hemostázu a trombózu České hematologické společnosti byla zveřejněna doporučení Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro diagnostiku a léčbu pacientů s hemofilií, vydání 3., rok 2021 a Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro diagnostiku a léčbu pacientů s vrozenou hemofilií a s inhibitorem FVIII/FIX.

19.7.2021

Byl zveřejněn zápis ze schůze Výboru České hematologické splečnosti, která se konala online 17.6.2021.

Byly aktualizovány stránky Transplantační sekce ČHS. Na stránce s informacemi byl aktualizován seznam členů TS ČHS, seznam transplantačních center a seznam členů meziústavní indikační komise. Zároveň byl zveřejněn zápis z jednání TS ČHS ze dne 30. 6. 2021.

30.6.2021

Na stránce s doporučenými sjezdy byly u XVI. Brněnských hematologických dní doplněny odkazy na První informace a Návratku.

24.6.2021

Na stránce s doporučenými sjezdy byla doplněna akce 45. Brněnské onkologické dny a 35. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 2021, která se bude konat 13. - 15. 10. 2021 v Brně pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP.

18.6.2021

Česká hematologická společnost udělila cenu za nejlepší původní vědeckou práci a monografii v oboru hematologie v roce 2020. Více informací naleznete zde.

Doporučení Laboratorní sekce byla doplněna o nové doporučení Preanalytika v hematologické laboratoři a novou revizi doporučení Referenční meze krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního rozpočtu leukocytů dospělých.

7.6.2021

Česká hematologická společnost byla organizačním týmem z řad European Society of Immunodeficiencies informována o konání multidisciplinárního sympózia Immunological Consequences of Targeted Immune Therapies (ESID 2021), které se bude konat 27. - 29. září 2021. Více informací je možné zjistit na webové stránce akce a v přiloženém letáku.

1.6.2021

Na stránce s obecnými doporučeními Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP byla vyvěšena nová revize dokumentu Kritické hodnoty základních hematologických vyšetření a jejich telefonické hlášení.

27.5.2021

Byl zveřejněn zápis z webináře Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 18.5.2021.

25.5.2021

Dne 28.04.2021 se ve virtuální podobě na platformě Zoom konalo Jednání Leukemické sekce ČHS ČLS JEP a CELL o problematice CML, AML a COVID-19.
Program je k dispozici zde.
Zápis z jednání je k dispozici zde.

28.4.2021

Informace na webu Transplantační sekce ČHS byl doplněny o dokument Transplantační aktivita a buněčná terapie v ČR (2019 a 2020).

21.4.2021

Na stránce s doporučenými sjezdy byl doplněn Program a seznam partnerů k semináři Novinky v hematologii, který se koná online 23.4.2021.

19.4.2021

Na stránce Newsletter ČHS bylo zveřejněno nové číslo 01/2021.

26.3.2021

V seznamu akcí doporučených ČHS bylo zveřejněno II. oznámení u akce II. český hematologický a transfuziologický sjezd, který se bude konat 12.-15.9.2021 v Olomouci.

16.3.2021

Byl zveřejněn zápis ze schůze Výboru České hematologické splečnosti, která se konala online 22.2.2021.

Na stránce s doporučenými sjezdy byla doplněna První informace k semináři Novinky v hematologii, který se koná 23.4.2021.

8.3.2021

XI. Celostatní výroční setkání Czech MDS Group bylo přesunuto na nový termín 5.-6.11.2021.

24.2.2021

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 4.12.2020.

15.2.2021

Výbor ČHS vyhlašuje soutěž o cenu České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci a/nebo monografii publikovanou v celém rozsahu v roce 2020 v České republice nebo v zahraničí (včetně prací publikovaných online). Více informací naleznete zde.

27.1.2021

V seznamu akcí doporučených ČHS byla aktualizována hlavní témata u Novinek v hematologii (23.4.) a XVI. Brněnských hematologických dní (10.11.).

Do seznamu akcí doporučených ČHS byly doplněny akce XX. Konference na téma monoklonálních gamapatií, Novinky v léčbě lymfoproliferací a Regionální hematologický seminář východočeského a libereckého regionu.

Byl zveřejněn zápis z videokonference Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 19.1.2021.

22.1.2021

Do seznamu akcí doporučených ČHS byly doplněny XXVII. Pařízkovy dny, které se budou konat online v termínu 15. - 18. 3. 2021.

20.1.2021

Na stránce Newsletter ČHS bylo zveřejněno nové číslo 04/2020.

12.1.2021

Na stránce s informacemi ohledně onemocnění COVID-19 bylo zveřejněno doporučení EHA k očkování pacientů s hematoonkologickým onemocněním.