Doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP pro klinickou část

Léčebné postupy v hematologii 2020 (Červená kniha)

Obálka ke stažení
Editoři: Michael Doubek, Jiří Mayer
Aktualizováno: 13.11.2020

Ostatní doporučení

Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro zajištění chirurgických a invazivních výkonů u pacientů s hemofilií, vydání 2., rok 2020

Zpracovala: Český národní hemofilický registr
Aktualizováno: 11.12.2020

Doporučení České skupiny pro chronickou lymocytární leukémii pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukémie (CLL)

Zpracovala: Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukemii (ČSCLL), sekce ČHS ČLS JEP
Aktualizováno: 29.6.2019

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy - IX. vydání

Editoři: David Belada, Marek Trněný
Aktualizováno: 21.7.2016

Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů. Doporučení České leukemické skupiny pro život (CELL) 2013

Zpracoval: Česká leukemická skupina pro život (CELL)
Editoři: Michael Doubek a Jiří Mayer

Dědičné trombofilie - doporučení k provádění genetických testů v klinické praxi

Zpracoval: J. Kvasnička

Doporučený postup pro indikaci molekulárně genetických vyšetření v rámci diagnostiky trombofilních stavů v žilním systému

Zpracoval: J. Kvasnička

Doporučení České hematologické společnosti ČLS JEP - "Diagnostika a léčba akutního peripartálního život ohružujícího krvácení"

Zpracovaly: konsensuální stanovisko několika společností
Autor: Miroslav Penka a spolupracovníci

Doporučení České hematologické společnosti ČLS JEP - "Život ohrožující krvácení"

Zpracovaly: konsensuální stanovisko několika společností
Autor: Karel Indrák a spolupracovníci

Stanoviska

Stanovisko České hematologické společnosti ČLS JEP k problematice využití autologního štěpu pupečníkové krve

Zpracoval:
Editoři:

Stanovisko České Hematologické společnosti ČLS JEP k iniciativě transparentní spolupráce

Zpracoval: Výbor ČHS ČLS JEP