Doporučení laboratorní sekce ČHS

Doporučení k jednotlivým činnostem hematologické laboratoře

Doporučení ČHS ČSL JEP k externímu hodnocení kvality (EHK) v hematologické laboratoři, Stanovení odhadu nejistoty v hematologické laboratoři a Stabilita a transport primárních vzorků biologického materiálu do hematologické laboratoře byly dne 15.9.2016 přesunuty mezi obecná doporučení.

Doporučení pro vnitřní kontrolu kvality koagulačních vyšetření

Platnost od: 20.11.2020
S přechodným obdobím do: 22.2.2021

Příprava a barvení nátěru periferní krve a aspirátu kostní dřeně, včetně kontrolní činnosti

Platnost od: 11.12.2019
S přechodným obdobím do: 11.3.2020

Kontrola kvality mikroskopického hodnocení rozpočtu leukocytů a morfologie buněk v nátěru periferní krve

Platnost od: 11.12.2019
S přechodným obdobím do: 11.3.2020

Postup při hodnocení nátěru periferní krve

Platnost od: 11.12.2019
S přechodným obdobím do: 11.3.2020

K vyjadřování výsledku protrombinového testu

Platnost od: 11.12.2019
S přechodným obdobím do: 11.3.2020

Schistocyty - identifikace, kvantifikace a diagnostický přínos

Platnost od: 11.12.2019
S přechodným obdobím do: 11.3.2020

Diagnostika lupus antikoagulans

Platnost od: 1.9.2019

Hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně

Platnost od: 26.2.2018
S přechodným obdobím do: 1.5.2018

Vnitřní kontrola kvality měření krevních obrazů na hematologických analyzátorech

Platnost od: 1.3.2017
S přechodným obdobím do: 31.5.2017