Národní akce a akce ve spolupráci se Slovenskou hematologickou a transfuziologickou společností

Na poslední společné schůzi výborů obou národních společností - České (ČHS) a Slovenské (SHTS) - v listopadu 1993 ve Staré Turé se zástupci obou společností dohodli, že budou co nejtěsněji spolupracovat i v budoucnosti, že se budou informovat o svých odborných akcích a pokračovat v konáních společných celostátních kongresů.

Celostátní sjezdy

Celkem bylo uspořádáno 16 celostátních sjezdů, konaných po 3 nebo 4 letech, včetně společných sjezdů ČHS a SHTS. Z toho bylo 5 na Slovensku. První celostátní sjezd s bohatou zahraniční účastí se konal v roce 1957 v Karlových Varech (prezident M. Netoušek), II. v Luhačovicích (1959), III. v Novém Smokovci (1962), IV. v Olomouci (1968), V. na Štrbském plese (1971), VI. v Brně (1975), VII. v Ústí nad Labem (1979), VIII. v Žilině (1983), IX. v Hradci Králové (1987), X. v Brně (1992), XI. na Slovensku ve Staré Lesné (1996), XII. v Olomouci (1999), XIII. v Praze (2002), XIV. Štrbské Pleso (2005), XV. Bedřichov – Špindlerův Mlýn (2008). XVI. sjezd Brno (2012)

Kromě akcí organizovaných odbornými společnostmi pořádají lékařské fakulty, kliniky, případně v součinnosti s dalšími organizacemi akce, které svým rozsahem a odborností nabyly charakter celostátních akcí.

  • V roce 1987 se v Olomouci konalo pracovní odpoledne, které se v následujících letech rozšířilo na několikadenní konference tzv. Olomoucké hematologické dny, s účastí i slovenských hematologů a významnou zahraniční účastí, od roku 1996 je pravidelnou součástí OHD Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů a od roku 2008 anglické Sympozium on Advances in Molecular Hematology se špičkovými zahraničními vědci. OHD jsou od roku 2005 akreditovány Evropskou hematologickou společností v systému CME ECAH. Organizuje hemato-onkologická klinika FN.
  • Od roku 1988 se konal v Praze pravidelně Heřmanského den organizovaný I. interní klinikou VFN., Roku 1998 se stal pracovním dnem věnovaným památce F. Heřmanského a J. Neuwirta organizovaným I. interní klinikou VFN a ÚHKT. Od roku 2003 se název změnil na Pražský hematologický den, na jehož organizaci se současně spoluúčastní i Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol a 2. LF UK a Interní hematologická klinika 3. LF UK.
  • Od roku 1992 se konají v rámci konference MEFA v Brně hematologické konference, od roku 2006 pod názvem Brněnské hematologické dny sestávající ze Dne o leukémiích (J. Mayer) a cyklu Trombóza a hemostáza (M. Penka).

Národní sjezdy a konference konané střídavě v České a Slovenské republice

  • 1992: se konala první Konference dětských hematologů v Ostravě. Další konference se konají střídavě v ČR a SR, od roku 2004 i za účasti dětských onkologů.
  • Od r. 1994 se pořádají pravidelně střídavě každoroční Slovensko-české konference o hemostáze a trombóze (Martin – P. Kubisz) a Česko-slovenské konference o trombóze a hemostáze (Hradec Králové – J. Malý).
  • Od r. 1995 se konají Česko-slovenské a Slovensko-české původně pracovní dny laboratorní hematologie, od roku 2005 s názvem Konference laboratorní hematologie, které navazují na den laboratorní hematologie, který předtím po několik let organizoval v Praze J. Horák. Konference se v letech 1995 – 1998 konaly v Hradci Králové (M. Pecka, L. Smolej), od roku 1999 střídavě v ČR a SR (T. Lipšic).
  • Od r. 1989 se konají pravidelně Pracovní dny SZP pořádané sekcemi SZP ČHS a STL (organizátorka Z. Drobníková).

Všechny pod tímto záhlavím uvedené odborné akce se konaly s mezinárodní účastí.