Písemnictví

 • Homolka J.:
  Činnost České lékařské společnosti v roce 1985
  Čas. lék. čes.1986, 125 (33): 1 017- 1 024.
 • Homolka J.:
  Činnost České lékařské společnosti za leta 1982-1986
  Čas. lék. čes. 1987, 126 (47): 1 459- 1 468.
 • Chrobák L.:
  Česká hematologická společnost ČLS JEP ( org. č. 16)
  Czech Society of Haematology CzMA.
  (Historie)
  Transfuze a hematologie dnes 2004, 10(1):4-7.