Bilaterální a trilaterální zahraniční akce

Omezené možnosti mezinárodní spolupráce v 50. a 60. letech vedly z iniciativy ČsHS k navázání bilaterálních a trilaterálních odborných styků s hematologickými společnostmi Polska, NDR a Maďarska a Rakouská strana podpořila mezinárodní spolupráci se špičkovými hematology ze střední Evropy, bývalé Jugoslávie a NDR v době studené války inicializací mezinárodní spolupráce v rámci International Gesellschaft für hematology and immunology (IGCI), s pravidelným každoročním setkáním ve Vídni vždy na jaře a na podzim. Rakouská strana tato setkání v celém rozsahu hematologům z východních zemí i hradila. IGCI ztratila svůj význam po revoluci v roce 1990, když se uvolnily hráze komunikaci vědců a jejich přístupu do mezinárodních odborných společností v celé Evropě i ve světě.

  • 1966: se konaly první Československo-polské hematologické dny v Novém
  • Smokovci, druhé 1972 v Katovicích. Organizátorem za ČsHS byla ČHS.
  • 1974: se konala společná konference hematologických společností NDR a Československa v Karl-Marx-Stadtu
  • 1976: se uskutečnila první trilaterální konference hematologických společností Československa, NDR a Polska v Kružberku u Opavy. Další konference se konaly v Polanici u Wroclavi (1978), v Kostelci u Zlína (1982), v Zakopaném (1984), v Oybinu v NDR (1986) a poslední v Třinci (1989). Organizátorem za ČsHS byla ČHS.
  • 1978: se konalo první Československo-maďarské hematologické sympozium v Bratislavě, druhé v Sombathely (1981), třetí v Košicích (1983), čtvrté v Debrecíně (1987) a páté, poslední v Bánské Bystrici (1990). Organizátorem za ČsHS byla SHTS.
  • Po roce 1990 se v důsledku změněných politických poměrů a možnosti široké mezinárodní spolupráce společné konference a sympozia socialistických států již nekonala.