Aktuality

26.8.2021

Na stránce Newsletter ČHS bylo zveřejněno nové číslo 02/2021.

9.8.2021

Byl zveřejněn zápis ze schůze Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP ze dne 11.6.2021.

5.8.2021

Na stránce s důležitými informacemi Sekce pro hemostázu a trombózu České hematologické společnosti byla zveřejněna doporučení Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro diagnostiku a léčbu pacientů s hemofilií, vydání 3., rok 2021 a Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro diagnostiku a léčbu pacientů s vrozenou hemofilií a s inhibitorem FVIII/FIX.

19.7.2021

Byl zveřejněn zápis ze schůze Výboru České hematologické splečnosti, která se konala online 17.6.2021.

Byly aktualizovány stránky Transplantační sekce ČHS. Na stránce s informacemi byl aktualizován seznam členů TS ČHS, seznam transplantačních center a seznam členů meziústavní indikační komise. Zároveň byl zveřejněn zápis z jednání TS ČHS ze dne 30. 6. 2021.

30.6.2021

Na stránce s doporučenými sjezdy byly u XVI. Brněnských hematologických dní doplněny odkazy na První informace a Návratku.

24.6.2021

Na stránce s doporučenými sjezdy byla doplněna akce 45. Brněnské onkologické dny a 35. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 2021, která se bude konat 13. - 15. 10. 2021 v Brně pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP.

18.6.2021

Česká hematologická společnost udělila cenu za nejlepší původní vědeckou práci a monografii v oboru hematologie v roce 2020. Více informací naleznete zde.

Doporučení Laboratorní sekce byla doplněna o nové doporučení Preanalytika v hematologické laboratoři a novou revizi doporučení Referenční meze krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního rozpočtu leukocytů dospělých.

7.6.2021

Česká hematologická společnost byla organizačním týmem z řad European Society of Immunodeficiencies informována o konání multidisciplinárního sympózia Immunological Consequences of Targeted Immune Therapies (ESID 2021), které se bude konat 27. - 29. září 2021. Více informací je možné zjistit na webové stránce akce a v přiloženém letáku.

1.6.2021

Na stránce s obecnými doporučeními Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP byla vyvěšena nová revize dokumentu Kritické hodnoty základních hematologických vyšetření a jejich telefonické hlášení.

27.5.2021

Byl zveřejněn zápis z webináře Pracovní skupiny dětské hematologie ČR ze dne 18.5.2021.

Starší aktuality je možné dohledat v Archivu aktualit.

Česká hematologická společnost

Vážení členové ČHS, vážení návštěvníci,

webové stránky České hematologické společnosti ČLS JEP právě procházejí úpravami, které mají zvýšit jejich přehlednost a umožnit Vám snáze a rychleji nalézt požadované informace. Doufáme, že se Vám nový vzhled webu bude líbit. Neváhejte proto prozkoumat navigační menu v horní části každé webové stránky či mapu tohoto webu. Budeme velmi rádi, pokud nám své případné připomínky či návrhy na zlepšení sdělíte prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Děkujeme.

Rozcestník na zajímavé stránky

Léčebné postupy v hematologii (Červená kniha)

Odkaz na aktuální vydání léčebných doporučení České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, tzv. Červené knihy.

Brněnské hematologické dny 2020

Odkaz na digitalizovaná sympozia z Brněnských hematologických dnů kde je možné se po shlédnutí přednášek zaregistrovat pro zisk certifikátu ČLK, resp. potvrzení o účasti ČAS a VVOPZ.

COVID-19

Odkazy na stránky a dokumenty obsahující užitečné informace a doporučení týkající se onemocnění COVID-19.

Přihláška do společnosti a další dokumenty ke stažení

Přihláška do společnosti, žádosti o změny v evidenci ČLS JEP apod. ke stažení.

Atestace

Informace o atestační náplni pro lékaře i nelékaře.

Doporučení a stanoviska

Zde naleznete veškerá doporučení a stanoviska ČHS ČLS JEP a jednotlivých sekcí.

Transfuze a hematologie dnes

Časopis obsahující původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou hematologie a transfuzního lékařství.

Kontakty

Kontaktní formulář pro případ dotazu či nejasností či žádosti.

Nadcházející domácí sjezdy

II. český hematologický a transfuziologický sjezd

12.-15.9.2021
NH Collection Olomouc Congress, Olomouc
www: www.hematology2021.cz

XX. Konference na téma monoklonálních gamapatií

5. 10. 2021
Univerzita Hradec Králové
www: www.fnhk.cz