Náplň atestační zkoušky z hematologie a transfúzní služby pro nelékaře

Informace týkající se nelékařské atestace je možné nalézt ve Vzdělávacím programu specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANFÚZNÍ SLUŹBA na webových stránkách IPVZ.