Zajímavé informace jiných společností a organizací

7.6.2021

Immunological Consequences of Targeted Immune Therapies (ESID 2021)

Česká hematologická společnost byla organizačním týmem z řad European Society of Immunodeficiencies informována o konání multidisciplinárního sympózia Immunological Consequences of Targeted Immune Therapies (ESID 2021), které se bude konat 27. - 29. září 2021. Více informací je možné zjistit na webové stránce akce a v přiloženém letáku.

26.5.2020

Informace ČLS JEP ohledně nové formy výzev k platbě členských příspěvků

Česká lékařská společnost informovala, že z důvodu snižování nákladů se od r. 2020 změnila forma výzev k platbě členských příspěvků (dříve složenka poštou - nyní emailem). Zároveň žádají, aby si členové odborných společností udržovali v pořádku a aktualizovali své kontaktní údaje. Více informací je k dispozici na webu ČLS JEP.

26.5.2020

Informace EuroBloodNet o založení platformy shromažďující údaje o dopadu COVID-19 na pacienty s poškozením červených krvinek

Evropská referenční síť EuroBloodNet informovala o založení platformy shromažďující údaje o dopadu COVID-19 na pacienty s poškozením červených krvinek. Více informací je k dispozici na stránkách platformy. Přístup k platfomě je otevřený pro všechna centra i lékaře pracujícími s těmito pacienty prostřednictvím formuláře.

6.5.2020

Evropská komise pro vzácné choroby zaslala informační leták o vzájemné spolupráci při sledování nemocných se vzácnými chorobami

Evropská komise pro vzácné choroby zasílá cestou skupiny pro hematologii (EuroBloodNet) informační leták o vzájemné spolupráci při sledování nemocných se vzácnými chorobami Přečtěte se prosím tento leták a podrobnější informace, které najdete na udaných webových stránkách. S vašimi otázkami, nápady a návrhy prosím kontaktujte referenční osoby v ČR pro EuroBloodNet, kterými jsou prof.Doubek z FN Brno Bohunice, prof.Čermák z ÚHKT a prof.Pospíšilová z Dětské kliniky FN Olomouc.

Prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

20.2.2020

Informace o konání kurzu Morfologie periferní krve pro zdravotní laboranty (bez specializace)

Datum: 17.4. – 19.4. 2020 (Předpokládaná cena 2000,- Kč)
Náplň: Hodnocení krevních nátěrů z periferní krve, barvení krevních nátěrů a možnosti chyb.
Patologie v morfologii erytrocytů, leukocytů a trombocytů, nálezy v periferní krvi u hematologických malignit.
Bc. Irena Trnavská
katedra podpory zdraví, dg. a laboratorních technologií, subkatedra klinických laboratoří
NCO NZO Brno Vinařská 6 603 00 Brno
osobní linka: +420 543 559 535
trnavska@nconzo.cz

8.11.2019

Informace o konání 11. pražského mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO

Kolokvium se uskuteční ve dnech 29.–31. ledna 2020 v hotelu Clarion Congress Hotel Prague v pražských Vysočanech. Více informací o kolokviu včetně předběžného programu a možnosti registrace naleznete na www.pragueonco.cz.

28.5.2019

Pozvánka na 2nd International Conference on Hematology and Vascular Biology

Allied Academics Conferences takes a lot of privilege in inviting the contributors across the globe to “2nd International Conference on Hematology and Vascular Biology” to be held during November 18-19, 2019 at Rome, Italy. The main theme of World Hematology 2019 is "Revolutionary Advancements in Hematology and Vascular Biology". World Hematology 2019 provides a global platform for exchanging ideas and makes us updated about the latest innovations in Hematology and Vascular Biology. Opportunity to attend the presentations delivered by Eminent Scientists from all over the world.

Website: http://worldhematology.alliedacademies.com/
Abstract Submission link: http://worldhematology.alliedacademies.com/abstract-submission
Registration: http://worldhematology.alliedacademies.com/registration
Venue: Rome, Italy.

5.2.2019

Pozvánka na 2. kazuistický sjezd paliativní medicíny

ČHS obdržela pozvánku na 2. kazuistický sjezd paliativní medicíny, který se uskuteční 5.4.2019 v budově Staroměstské radnice v Praze.

Sjezd začne hematologickým blokem s tímto programem:

  1. Transfuzní dependence hematologických pacientů a její vliv na poskytování paliativní a hospicové péče (kasuistika a popis situace v ČR)
  2. Nejnovější imunoterapie a paliativní přístup. Vylučují se, nebo doplňují? (kasuistika a popis situace v ČR)
  3. Prevence a léčba tromboembolické nemoci v kontextu paliativní péče. (praktický přístup na příkladech

Hematologický blok naváže na úvodní přednášku profesora Thomase W. LeBlanca, který spojuje hematoonkologickou a paliativní erudici. Je například autorem edukačních článků v Bloodu na téma palitivní péče v hematoonkologii a mnoha dalších.

Více informací naleznete zde.

24.1.2019

Pozvánka na XI. mezinárodní konferenci „Bioimplantologie 2019“

ČHS obdržela od Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP pozvánku na XI. mezinárodní konferenci „Bioimplantologie 2019“, která se koná ve dnech 11. – 12. dubna 2019 v konferenčních prostorách hotelu Myslivna v Brně.

23.11.2018

Informace o konferenci 8th InterAmerican Oncology Conference: "Current Status and Future of Anti-Cancer Therapies"

Obdrželi jsme informaci o konferenci Informace o konferenci 8th InterAmerican Oncology Conference: "Current Status and Future of Anti-Cancer Therapies", která se koná 17. a 18.10.2019 v Buenos Aires, Argentina. Více informací naleznete na webových stránkách konference.

19.11.2018

Informace o konferenci 4th International Conference on Hematology and Bone Marrow Transplantation

Obdrželi jsme informaci o konferenci 4th International Conference on Hematology and Bone Marrow Transplantation, která se koná 25. - 26. 7. 2019 v Amsterdamu. Více informací naleznete na webových stránkách konference.

4.10.2018

Informace o udělení ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2017

Cena byla udělena členům České hematologické společnosti ČLS JEP prof. RNDr. Šárce Pospíšilové, Ph.D. a prof. MUDr. Michaelu Doubkovi, Ph.D. z Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno a Centra molekulární medicíny CEITEC MU za soubor 9 prací na téma: Studium genetických změn u hematoonkologických onemocnění a jejich význam pro stanovení prognózy a volbu terapie.

Podrobnosti se zdůvodněním jsou ke stažení zde.

20.7.2018

Informace o pořádání 12. střešovického transfuzního dne

Naše společnost byla informována o pořádání 12. střešovického transfuzního dne, který se bude konat 15.11.2018 v Orea Hotelu Pyramida v Praze. Pozvánka je dostupná v českém a anglickém jazyku. Programm je ke stažení také v češtině i angličtině.

14.6.2018

Informace ČLS JEP o ochraně a zpracování osobních údajů

Naše společnost obdržela od ČLS JEP v reakci na problematiku GDPR směrnici ČLS JEP číslo 1/2018 O ochraně a zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Směrnice se dotýká celé ČLS JEP včetně jejích organizačních složek. Její součástí jsou i 3 přílohy:

  • Příloha č. 1 se týká NEČLENŮ ČLS JEP (tzn. subjektů vně ČLS JEP). Souhlas se zpracováním osobních údajů by měl být vyžadován např. při akcích, kde bude nečlen ČLS JEP přednášet a budete chtít jeho přednášku/fotografie atd. nahrávat nebo zveřejňovat na webu, v časopise apod.
  • Příloha č. 2 se týká PARTNERŮ, kteří pro ČLS JEP a její OS smluvně zpracovávají osobní údaje (např. při správě webových stránek, distribuci časopisů atd.). V těchto případech je nutné podepsat Smlouvu o zpracovávání osobních údajů mezi správcem a zpracovatelem.
  • Příloha č. 3 se bude týkat nových ZAMĚSTNANCŮ ČLS JEP (např. pracovníci sekretariátů organizačních složek; činnosti na DPP a DPČ).

4.6.2018

Informace o konferenci 2nd International Conference on Hematology and Oncology

Obdrželi jsme informaci o konferenci 2nd International Conference on Hematology and Oncology, která se koná 23. - 25. 8. v Londýně. Více informací naleznete na webových stránkách konference.

28.5.2018

Informace o konferenci Leukemia & Lymphoma 2018, Dubrovník

Obdrželi jsme informaci o konferenci Leukemia & Lymphoma 2018, která se koná 3. - 5. 10. v Dubrovníku. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

23.4.2018

Informace týkající se rizika aortitidy v souvislosti s podáváním faktorů G-CSF

Byli jsme požádáni, zda by bylo možné na webových stránkách ČHS zveřejnit níže uvedenou informaci týkající se nového upozornění ohledně rizika vzniku aortitidy v souvislosti s podáváním G-CSF faktorů.

Více informací naleznete v přiloženém dopise.

16.4.2018

Informace o vypsání soutěže pro mladé autory

Purkyňův nadační fond informoval o pořádání 3. ročníku soutěže o publikaci v časopise s vysokým impact factorem za rok 2017 určené mladým autorům do 35 let. Více informací naleznete v přiloženém dopise.

29.7.2016

Oznámení Agentury vojenského zdravotnictví o zřízení systemizovaných míst aktivní zálohy

Dne 4. 7. 2016 byla zřízena systemizovaná místa aktivní zálohy Agentury vojenského zdravotnictví AČR u Centra biologické ochrany Těchonín na PRACOVIŠTI HEMATOLOGICKÉ DIAGNOSTIKY

Jedná se o:

  • lékař - specialista - lékař se specializovanou způsobilostí v oboru hematologie a transfuzní lékařství - pouze 1 místo
  • vedoucí starší důstojník - bioanalytik pro klinickou hematologii a transfuzní službu nebo farmaceut se specializovanou způsobilostí v laboratorních a vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví - pouze 1 místo
  • starší zdravotní laborant - zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí v oboru hematologie a transfuzní lékařství a způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - pouze 1 místo
  • zdravotní laborant - zdravotní laborant způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - 3 místa

Zájemci najdou všechny potřebné informace na www.aztechonin.army.cz nebo mohou přímo kontaktovat důstojníka odpovědného za aktivní zálohy Agentury vojenského zdravotnictví:

kpt. Mgr. Tomáš GRÖGER, RN
Agentura vojenského zdravotnictví
Vojenský zdravotní ústav
Praha 6, PSČ 160 01
e-mail: az.acr2016@gmail.com
telefon: +420 775 03 33 03

Více informací si můžete přečíst v přiložených materiálech:
Poster AZ VZÚ 1
Poster AZ VZÚ 2
Struktura jednotek AZ

30.6.2016

Oznámení EHA o možnosti přihlášení na "The EHA Bite Size Master Class"

Evropská hematologická asociace informovala ČHS o možnosti přihlášení na "The EHA Bite Size Master Class", které začínají v říjnu 2016. Více informací naleznete zde.

5.6.2016

Oznámení EHA o zavedení "Certificate of Up-to-Date CME"

Evropská hematologická asociace informovala ČHS o zavedení "Certificate of Up-to-Date CME". Více informací naleznete zde.