Základní informace o České hematologické
společnosti ČLS JEP

Zde bude potřeba vyytvořit nějaký text ohledně poslání ČHS, jak spojuje odborníky, tvoří doporučení, atd. atd.