Členské příspěvky v roce 2020

Stanovení výše členských příspěvků se řídí Směrnicí představenstva ČLS JEP o členských příspěvcích a rozhodnutím výboru České hematologické společnosti.

Příspěvek člena člena ČHS ČSL JEP se skládá ze dvou částí:

  1. Základní členský příspěvek České lékařské společnosti JEP ... 400,- Kč
  2. Členský příspěvěk České hematologické společnosti ČLS JEP:
  3. Kategorie do 60 (žena) nebo 62 (muž) let Nad 60 (62) let a důchodci
    Lékaři 300,- Kč 100,- Kč
    Ostatní VŠ 200,- Kč 100,- Kč
    SŠ a ostatní 200,- Kč 50,- Kč

V souladu se Směrnicí představenstva ČLS JEP o členských příspěvcích lze ve vyjmenovaných případech (mateřská nebo rodičovská dovolená, dlouhodobá pracovní neschopnost, invalidní důchod) zažádat písemně na Členské evidenci ČLS JEP o snížení členského příspěvku ČLS JEP. Formulář se žádostí je k vyplnění zde.