Seznam členů výboru a revizní komise ČHS ČLS JEP

Výbor ČHS ČLS JEP

Předseda

prof. MUDr. Mayer Jiří, CSc.
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno
Telefon: 532 233 642
E-mail: mayer.jiri@fnbrno.cz

Místopředsedové

doc. MUDr. Žák Pavel, Ph.D.
Pracoviště: IV. Interní hematologická klinika FN HK, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Telefon: 495 832 686
E-mail: pavel.zak@fnhk.cz

doc. MUDr. Čermák Jaroslav, CSc.
Pracoviště: ÚHKT, U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2
Telefon: 221 977 290, 217
E-mail: jaroslav.cermak@uhkt.cz

Vědecký sekretář

prof. MUDr. Starý Jan, DrSc.
Pracoviště: Klinika dětské hematologie a onkologie - FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Telefon: 22443 6400, 6401
E-mail: jan.stary@lfmotol.cuni.cz

Pokladník

Pavlíková Zdeňka
Pracoviště: IV. interní hematologická klinika - laboratoř FN HK, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Telefon: 495 832 276
E-mail: zdenka.pavlikova@fnhk.cz

Členové:

prof. MUDr. Doubek Michael, Ph.D.
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Telefon: 532 233 562, 514
E-mail: doubek.michael@fnbrno.cz

prof. MUDr. Papajík Tomáš, CSc.
Pracoviště: Hemato-onkologická klinika - FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Telefon: 588 444 181, 3
E-mail: tomas.papajik@fnol.cz

MUDr. Jindra Pavel, Ph.D.
Pracoviště: FN Plzeň, Hematologicko-onkologické oddělení, Alej Svobody 80, 304 60, Plzeň
Telefon: 377 103 727
E-mail: jindra@fnplzen.cz

prof. RNDr. Pospíšilová Šárka, Ph.D.
Pracoviště: Centrum molekulární biologie a genové terapie IHOK - FN Brno, Černopolní 9, 625 00 Brno
Telefon: 532 234 622
E-mail: pospisilova.sarka@fnbrno

MUDr. Mikulenková Dana
Pracoviště: ÚHKT, U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2
Telefon: 221 977 457, 411
E-mail: dana.mikulenkova@uhkt.cz

Mgr. Kouřilová Petra
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno
Telefon: 532 233 645
E-mail: kourilova.petra@fnbrno.cz

Revizní komise

Předseda

prof. MUDr. Faber Edgar, CSc.
Pracoviště: Hemato-onkologická klinika - FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20, Olomouc
Telefon: 588 442 877
E-mail: faber@fnol.cz

Členové:

prof. MUDr. Ráčil Zdeněk, Ph.D.
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika LFMU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Telefon: 532 233 642
E-mail: racil.zdenek@fnbrno.cz

MUDr. Žáčková Daniela, Ph.D.
Pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika LFMU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Telefon: 532232838, 3517
E-mail: zackova.daniela@fnbrno.cz

Výbory sekcí ČHS ČLS JEP

Výbory jednotlivých sekcí jsou uvedeny na jejich samostatných stránkách.