Zápis ze schůze výboru ČHS ČLS JEP
Praha, 12.2.2014

Přítomni

Přítomni: Čermák, Starý, Pavlíková, Bystřická, Papajík, Trněný, Indrák, Cetkovský, Jarošová, Hájek, Malý, Penka, Matýšková, Kozák

Program jednání schůze byl odsouhlasen jednomyslně.

1) Kontrola zápisu schůze výboru 2.12. 2014:

Přednostům fakutních hematologických oddělení byla rozeslána nabídka v účasti na předatestačních vzdělávacích kusech EHA (MasterClass,BiteClass) na rok 2015, zatím se nikdo nepřihlásil, v probíhajícím cyklu kursů MasterClass jsou 2 zástupci z ČR. Oddělení CME kreditů EHA dosud přes urgenci neposlalo nabídku k dohodě o krytí CME kreditů pro 3 vybrané akce formou paušálu.
Doc.Faber souhlasí s funkcí kontaktní osoby za ČHS pro spolupráci s CME oddělením EHA.

Dne 2.12.2013 byla provedena kontrolní inventura majetku ČHS komisí ve složení Hájek, Pavlíková, Čermák. Zápis o inventuře by odeslán na sekretariát ČLS.

2) Přijetí nových členů:

Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů o členství v ČHS ČLS JEP:

 • Ambrozková Milada , FN Brno , zdr. laborant
 • Andrejo Marián , FN Hradec Králové , všeob. sestra
 • Angelovská Hana , FN Olomouc , všeob. sestra
 • Augustínová Lucia, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Bajerová Monika, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Bakardjieva-Mihaylova Violeta, Mgr. , UK 2.LF Praha , vědecký pracovník
 • Banovská Alena , FN Brno , zdr. laborant
 • Bednařík Otakar, MUDr. , FN Brno , lékař
 • Benešová Jana, DiS. , FN Brno , všeob.sestra
 • Beránková Milada , FN Brno , SZP
 • Bernard Tomáš, DiS. , FN Brno , zdr. laborant
 • Bezděková Renata, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Bialková Zuzana, Bc. , FN Brno , zdr. laborant
 • Bielák Jan, MUDr. , FN Brno , lékař
 • Bílová Lenka , FN Brno , všeob.sestra
 • Bjalková Jana, MUDr. , Slezská nemocnice v Opavě , lékař
 • Blaháková Ivona, Mgr. , CEITEC, MU Brno , JOP VŠ
 • Blaháková Petra, DiS. , FN Brno , všeob.sestra
 • Blažková Markéta , FN Brno , SZP
 • Blažková Michaela, DiS. , FN Brno , všeob.sestra
 • Bomberová Ilona , FN Brno , všeob.sestra
 • Borská Romana, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Bouchnerová Jana, MUDr. , FN Brno , lékař
 • Bramborová Radmila , FN Hradec Králové , všeob. sestra
 • Brancikova Dagmar, MUDr. , FN Brno , lékař
 • Brázdilová Kamila, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Brhelová Eva, Mgr. , MU Brno , JOP VŠ
 • Brojáčová Danka , FN Hradec Králové , všeob. sestra
 • Březinová Jana, Ing. , UK 2. LF Praha , JOP VŠ
 • Bučková Petra, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Buknová Silvia , FN Brno , všeob.sestra
 • Burčková Kateřina, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Burianová Zdeňka , FN Brno , zdr. laborant
 • Buršová Kateřina , ÚHKT Praha , všeob. sestra
 • Cermanová Tereza, Mgr. , CEITEC, MU Brno , JOP VŠ
 • Čajková Kateřina , FN Olomouc , všeob. sestra
 • Čechová Jana, DiS. , FN Brno , všeob. sestra
 • Čejková Markéta, MUDr. , FN Brno , lékař
 • Čermáková Zuzana, Doc. MUDr. Ph.D. , FN Ostrava , lékař
 • Černá Kateřina, Mgr. , CEITEC, MU Brno , student
 • Čičátková Petra, MUDr. , FN Brno , lékař
 • Čulen Martin, PharmDr., Ph.D. , MU Brno , JOP VŠ
 • Daňhelová Kamila, Bc. , FN Hradec Králové , všeob. sestra
 • Dašková Veronika, Bc. , FN Hradec Králové , všeob.sestra
 • Divíšková Eva, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Dolejšová Martina, Mgr. , FN Plzeň , JOP VŠ
 • Drobná Iva, MUDr. , Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. , lékař
 • Drozdová Jana , FN Brno , NZLP sestra
 • Dudíková Liběna , FN Olomouc , všeob.sestra
 • Dvořáčková Kamila, DiS. , FN Brno , všeob.sestra
 • Dvořáková Marta , FN Olomouc , všeob.sestra
 • Dvořáková Šárka, Bc. , FN Olomouc , všeob.sestra
 • Egriová Jaroslava, Bc. , FN Brno , JOP VŠ
 • Eid Michal, MUDr. , FN Brno , lékař
 • Eliášová Pavla , FN Brno , všeob.sestra
 • Etrychová Andrea , FN Hradec Králové , všeob.sestra
 • Falková Iva, RNDr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Fárková Daniela, Bc. , FN Brno , všeob. sestra
 • Figulová Jana, Bc. , FN Brno , JOP VŠ
 • Fišer Karel, Ph.D. , UK 2.LF Praha , JOP VŠ
 • Foglová Marie, Bc. , FN Hradec Králové , všeob. sestra
 • Folgeraitová Jana, Bc. , FN Brno , všeob. sestra
 • Frýbertová Kateřina, Bc. , FN Plzeň , všeob. sestra
 • Fuksová Hana , FN Brno , SZP
 • Gájová Marie , FN Brno , SZP
 • Gallová Eva, DiS. , FN Olomouc , všeob. sestra
 • Galuszková Marta , NsP Havířov , všeob. sestra
 • Gavenčiáková Alice , NsP Havířov , všeob. sestra
 • Geržová Zuzana, Bc. , FN Brno , zdr. laborant
 • Grecová Veronika , FN v Motole, Praha , zdr. laborant
 • Grydilová Andrea , FN Brno , SZP
 • Habadová Dana , ÚHKT Praha , zdr. laborant
 • Hadrabová Markéta, MUDr. , FN Brno , lékař
 • Hájková Eva, Bc. , FN Brno , všeob. sestra
 • Hanáková Lada , FN Brno , všeob. sestra
 • Hantáková Eva , FN Brno , zdr. laborant
 • Hanzlíková Jana , FN Olomouc , zdr. laborant
 • Haraštová Ludmila , FN Brno , SZP
 • Hasilová Daniela , FN Brno , SZP
 • Heitmarová Jitka, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Heřmanová Ivana, Mgr. , UK 2.LF Praha , vědecký pracovník
 • Hladilová Lucie, DiS. , FN Brno , všeob. sestra
 • Hlubinková Michaela, DiS. , FN Brno , všeob. sestra
 • Holmová Alena, Bc. , FN Brno , všeob. sestra
 • Holúbková Petra, DiS. , FN Olomouc , všeob. sestra
 • Hošková Lenka , FN Plzeň , všeob. sestra
 • Hovorková Lenka, Mgr. , UK 2.LF Praha , vědecký pracovník
 • Hrabovký Štěpán, MUDr. , FN Brno , lékař
 • Hricová Kateřina , FN Hradec Králové , sestra
 • Hrnčířová Kateřina , FN Hradec Králové , zdr. laborant
 • Hrubá Kristýna , FN v Motole, Praha , zdr. laborant
 • Hrubá Zuzana, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Hrubešová Martina , FN Hradec Králové , všeob. sestra
 • Hrušková Andrea , FN Brno , všeob. sestra
 • Hřebíčková Helena , FN Brno , všeob. sestra
 • Hřebíčková Nikola, Dis. , FN Brno , všeob. sestra
 • Hůlková Zuzana, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Hušková Marie , FN Hradec Králové , všeob. sestra
 • Hutáková Bronislava, Bc. , FN Brno , všeob. sestra
 • Chlubnová Janka , FN Brno , všeob. sestra
 • Chovancová Jana, MVDr. , MU Brno , JOP VŠ
 • Chvojková Renáta , NsP Havířov , zdr. laborant
 • Ivanová Eva, MUDr. , FN Hradec Králové , lékař
 • Jablunková Andrea , FN Olomouc , všeob. sestra
 • Jabůrková Eva, DiS. , FN Brno , všeob. sestra
 • Jašková Zuzana, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Jedličková Jana, Bc. , CEITEC MU Brno , zdr. laborant
 • Jelínková Martina , FN Brno , SZP
 • Jenerálková Martina , FN Brno , všeob. sestra
 • Ježíšková Ivana, Ing. Ph.D. , FN Brno , JOP VŠ
 • Juračková Lenka , FN Brno , zdr. laborant
 • Jurček Tomáš, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Kadlecová Lenka, DiS. , FN Hradec Králové , všeob. sestra
 • Kalodová Hadačová Jana, DiS. , FN Brno , všeob. sestra
 • Kalužová Naděžda, Bc. , FN Ostrava , všeob. sestra
 • Kanderová Veronika, RNDr. Ph.D. , UK 2.LF Praha , JOP VŠ
 • Kellnerová Marcela, MUDr. , Nemocnice Písek, a.s. , lékař
 • Klanicová Jana , FN Brno , všeob. sestra
 • Klimovičová Zuzana , FN Brno , zdr. laborant
 • Klusáková Pavla , FN Brno , SZP
 • Klvačová Lada, MUDr. , FN Brno , lékař
 • Kňourková Lidmila , FN Hradec Králové , sestra
 • Kociánová Lenka, Bc. , CEITEC MU Brno , JOP VŠ
 • Kocmanová Yveta , FN Brno , zdr. laborant
 • Kočí Petra , FN Hradec Králové , všeob. sestra
 • Kokotková Danuta, Bc. , NsP Havířov , všeob. sestra
 • Koláček David, MUDr. , NsP Havířov , lékař
 • Kolesová Kateřina, Bc. , MU Brno , student
 • Komrsková Daniela, Mgr. Ph.D. , CEITEC MU Brno , JOP VŠ
 • Konečná Věra , FN Olomouc , zdr. laborant
 • Kopálová Nataša , FN Brno , všeob. sestra
 • Kopečková Lenka, Mgr. Ph.D. , FN Brno , JOP VŠ
 • Korečková Tereza,DiS. , FN Hradec Králové , všeob. sestra
 • Košťál Milan, MUDr. Ph.D. , FN Hradec Králové , lékař
 • Kotrová Michaela, MUDr. , FN v Motole, Praha , lékař
 • Kouřilová Petra, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Kozárková Barbora, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Kratochvílová Iveta, DiS. , FN Brno , všeob. sestra
 • Krejčí Barbora , FN Olomouc , zdr. laborant
 • Kremlová Hedviga , FN Olomouc , zdr. laborant
 • Krésová Kamila, Bc. , FN Brno , všeob. sestra
 • Kropáčková Jitka , FN Olomouc , zdr. laborant
 • Krpálková Jana, Bc. , FN Brno , všeob. sestra
 • Krůzová Lenka, Mgr. , FN Olomouc , JOP VŠ
 • Kšeňáková Katarína , FN Brno , všeob. sestra
 • Kuběnová Zdenka, DiS. , FN Brno , všeob. sestra
 • Kubešová Blanka, Mgr. Bc. , FN Brno , JOP VŠ
 • Kubiczková Lenka, Mgr. , MU Brno , JOP VŠ
 • Kubíková Michaela, DiS. , FN Brno , všeob. sestra
 • Kufová Zuzana, Mgr. , FN Ostrava , JOP VŠ
 • Kuncová Daniela , FN Brno , zdr. laborant
 • Kupková Petra , FN Olomouc , zdr. laborant
 • Kupková Veronika , FN Brno , zdr. asistent
 • Kupsa Tomáš, MUDr. , FN Hradec Králové , lékař
 • Kupsová Blanka, MUDr. , FVZ Hradec Králové , lékař
 • Kuráková Katarína, DiS. , FN Brno , všeob. sestra
 • Kužílková Daniela, Mgr. , UK 2.LF Praha , JOP VŠ
 • Květoňová Jana, Bc. , FN Brno , zdr. laborant
 • Látalová Jitka , FN Olomouc , všeob. sestra
 • Lejčková Jana , FN Plzeň , zdravotnice
 • Lešková Alena , FN Brno , všeob. sestra
 • Letocha Ondřej, DiS. , FN Brno , zdr. laborant
 • Lipert Jiří , FN Olomouc , zdr. laborant
 • Loja Tomáš, Mgr. Ph.D. , FN Brno , JOP VŠ
 • Lužná Veronika , FN Brno , zdr. asistent
 • Mádrová Radka , FN Hradec Králové , všeob. sestra
 • Macholánová Ivana , FN Brno , SZP
 • Majer Karel , FN Brno , SZP
 • Majerčáková Denisa, MUDr. , FN Brno , lékař
 • Marečková Jitka, Bc. , FN Brno , všeob.sestra
 • Martincová Marie , FN Hradec Králové , všeob. sestra
 • Mašková Monika, Mgr. , FN Plzeň , všeob.sestra
 • Medová Kateřina , FN Hradec Králové , všeob. sestra
 • Mezlíková Petra , FN Brno , všeob.sestra
 • Mičulková Eva, MUDr. , FN Brno , lékař
 • Michalka Jozef, MUDr. , FN Brno , lékař
 • Michnová Monika , NsP Havířov , zdr. laborant
 • Mikešová Michaela, Mgr. , FN Olomouc , JOP VŠ
 • Mikitová Veronika, Mgr. PhD. , CEITEC MU Brno , manažer
 • Miklóšová Soňa, Bc. , FN Brno , všeob.sestra
 • Miklušová Monika , Slezská nemocnice v Opavě , všeob.sestra
 • Morávková Blanka , FN Plzeň , sanitářka
 • Mořická Elena , FN Brno , všeob.sestra
 • Mottysová Jaroslava , ÚHKT Praha , zdr. laborant
 • Mraidi Michaela , FN Olomouc , všeob.sestra
 • Musilová Jana, MUDr. , Orlickoústecká nemocnice, a.s. , lékař
 • Musilová Kateřina, Mgr. , CEITEC MU Brno , JOP VŠ
 • Mužíková Kateřina, Ing. , FN v Motole, Praha , JOP VŠ
 • Nachtneblová Tereza, Bc. , FN Brno , všeob. sestra
 • Nastoupilová Lenka , FN Brno , zdr. laborant
 • Navrátilová Jana, Mgr. , FN Olomouc , JOP VŠ
 • Navrkalová Veronika, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Nečasová Lucie, Bc. , FN Brno , všeob. sestra
 • Nejedlá Veronika, DiS. , FN Brno , všeob. sestra
 • Němcová Anna , NsP Havířov , všeob. sestra
 • Němcová Dagmar, MUDr. , Nemocnice Přerov , lékař
 • Niedrová Veronika, Ing. , FN Brno , zdr. laborant
 • Niklová Arleta , FN Brno , SZP
 • Nixová Iveta, DiS. , FN Brno , všeob. sestra
 • Nosková Hana, Mgr. , CEITEC MU Brno , JOP VŠ
 • Nováková Emílie , FN Brno , všeob. sestra
 • Nováková Jana, Bc. , FN Brno , všeob. sestra
 • Nováková Michaela, MUDr. , UK 2. LF Praha , lékař
 • Novotová Elena, MUDr. , ÚHKT Praha , lékař
 • Nucová Alena , FN Olomouc , sanitářka
 • Očková Petra , FN Brno , zdr. asistent
 • Opletalová Kateřina, DiS. , FN Olomouc , všeob. sestra
 • Orphanidou-Jiran Eleni , ÚHKT Praha , zdr. laborant
 • Orviská Monika, DiS. , FN Olomouc , zdr. laborant
 • Outulná Monika, DiS. , FN Brno , JOP VŠ
 • Palupová Pavla , FN Brno , všeob. sestra
 • Pappová Andrea, MUDr. , FN Brno , lékař
 • Pardy Filip, Mgr. , CEITEC MU Brno , JOP VŠ
 • Parzyková Petra , FN Olomouc , všeob. sestra
 • Pavlasová Gabriela, Mgr. , CEITEC MU Brno , student
 • Pavloušková Jana, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Pavlová Šárka, Mgr. Ph.D. , FN Brno , JOP VŠ
 • Pazourková Terezie , FN Brno , všeob. sestra
 • Pedreira Antunes Petra , FN Brno , všeob. sestra
 • Pecháčková Jitka , FN Plzeň , všeob. sestra
 • Pelák Ondřej, Mgr. , UK 2.LF Praha , JOP VŠ
 • Pelcová Jana, Mgr. , FN Brno , všeob. sestra
 • Pelechová Jiřina , FN Ostrava , sanitářka
 • Petrová Jiřina, MUDr. , FN Brno , lékař
 • Petrová Simona, Bc. , NsP Havířov , zdr. laborant
 • Pilátová Kateřina, Mgr. , Masarykův onkologický ústav Brno , JOP VŠ
 • Plešingerová Hana, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Plevová Karla, Mgr. Ph.D. , FN Brno , JOP VŠ
 • Plchútová Helena , FN Brno , SZP
 • Popelová Magda, RNDr. , FN U sv. Anny Brno , JOP VŠ
 • Poppová Lucie, Mgr. , CMBGT Brno , JOP VŠ
 • Pospíšilová Jana, MUDr. , FN Hradec Králové , lékař
 • Pospíšilová Nela , FN Brno , všeob. sestra
 • Potočová Emanuela , Poliklinika s.r.o. Železný Brod , zdr. laborant
 • Prášková Markéta, Mgr. , FN Brno , všeob. sestra
 • Prekopová Ivana , FN Olomouc , zdr. laborant
 • Procházková Jiřina, Bc. , FN Brno , všeob. sestra
 • Procházková Jitka , FN Brno , všeob. sestra
 • Protivánková Markéta, MUDr. , FN Brno , lékař
 • Přikrylová Alena , FN Brno , zdr. laborant
 • Rakašová Denisa , FN Hradec Králové , všeob. sestra
 • Rejlová Kateřina, Mgr. , UK 2.LF Praha , vědecký pracovník
 • Rittichová Zuzana, DiS. , ÚHKT Praha , všeob. sestra
 • Robešová Blanka, Mgr. CSc. , FN Brno , JOP VŠ
 • Rudenko Viktoriya , FN Olomouc , sanitářka
 • Rugovacová Miroslava , FN Plzeň , zdravotnice
 • Rybická Jana , FN Ostrava , všeob. sestra
 • Rydrychová Zuzana, Mgr. , AXIS-CZ Hradec Králové , JOP VŠ
 • Řezáčová Petra, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Řezníčková Jana, Mgr. , Nemocnice Přerov , JOP VŠ
 • Řičánková Martina , FN Brno , zdr. asistent
 • Říčná Dita, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Sabadková Darina, DiS. , FN Brno , všeob. sestra
 • Semerád Lukáš, MUDr. , FN Brno , lékař
 • Semerádová Renata , FN Hradec Králové , zdr. laborant
 • Sikorová Kateřina, Mgr. , FN Brno , zdr. laborant
 • Sinčáková Petra, DiS. , FN Olomouc , zdr. laborant
 • Sisrová Ivana , FN Hradec Králové , sestra
 • Skalická Magdaléna , FN Ostrava , ošetřovatelka
 • Skálová Daniela, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Slámová Martina, Mgr. , UK 2. LF Praha , JOP VŠ
 • Slouková Věra , FN Brno , SZP
 • Smigová Anna , NsP Havířov , zdr. laborant
 • Sobková Barbora , FN Brno , SZP
 • Solovská Anna , FN Olomouc , všeob. sestra
 • Součková Marcela , FN Brno , všeob. sestra
 • Spáčalová Soňa , FN Brno , SZP
 • Springerová Jana , FN Hradec Králové , všeob. sestra
 • Stará Monika DiS. , FN Brno , všeob. sestra
 • Starková Júlia, Mgr. Ph.D. , UK 2.LF Praha , JOP VŠ
 • Stehlíková Kristýna, Mgr. Ph.D. , FN Brno , JOP VŠ
 • Stehlíková Olga, Ing. , FN Brno , JOP VŠ
 • Streitová Eliška, Mgr. , UK 2. LF Praha , JOP VŠ
 • Strnadová Blažena , FN Hradec Králové , sestra
 • Suderová Hana , NsP Havířov , zdr. laborant
 • Svoboda Jan , FN Brno , SZP
 • Syslová Ivana , FN Brno , zdr. laborant
 • Szturz Petr, MUDr. Ph.D. , FN Brno , lékař
 • Šebelová Hana, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Šeda Václav, Mgr. , CEITEC MU Brno , JOP VŠ
 • Ševčíková Eva, MUDr. , FN Brno , lékař
 • Šíbová Markéta , FN Hradec Králové , zdr. laborant
 • Šilerová Pavla, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Škabrahová Hana, DiS. , FN Brno , všeob. sestra
 • Škodová Marcela , FN Hradec Králové , všeob. sestra
 • Šmejkal Jiří, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Šottnerová Dana DiS. , FN Brno , všeob. sestra
 • Šrámková Veronika , FN Brno , všeob. sestra
 • Štěpánková Žaneta, Bc. , FN Brno , všeob. sestra
 • Štěpanovská Kristina, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Štrossová Pavla, DiS. , FN Hradec Králové , všeob. sestra
 • Šustková Zuzana, MUDr. , FN Brno , lékař
 • Švecová Radomíra , FN Brno , SZP
 • Švidrnochová Jana, MUDr. , NsP Havířov , lékař
 • Talafousová Marie , FN Olomouc , sestra
 • Taliánová Hana, Mgr. , NsP Havířov , JOP VŠ
 • Tichovská Alena , NsP Havířov , zdr. laborant
 • Tichý Lukáš, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Tluchořová Hana , FN Brno , zdr. laborant
 • Tom Nikola, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Tomášková Adéla , FN Brno , SZP
 • Tomíška Miroslav, Doc. MUDr. CSc. , FN Brno , lékař
 • Tomšíková Helena, Mgr. , AXIS-CZ Hradec Králové , VŠP v lab metod.
 • Tomšová Hana, Bc. , FN Hradec Králové , sestra
 • Topičová Erika , FN Hradec Králové , sestra
 • Trachtová Lenka , FN Brno , všeob. sestra
 • Trizuljak Jakub, MUDr. , FN Brno , lékař
 • Tronečková Lenka , FN Brno , SZP
 • Trpálková Renáta , NsP Havířov , všeob. sestra
 • Tvardíková Alena, Bc. , FN Brno , všeob. sestra
 • Tvrdá Zuzana , FN Hradec Králové , sestra
 • Uvízlová Eva , FN Olomouc , všeob. sestra
 • Valentíková Naděžda, Bc. , FN Brno , NLZP sestra
 • Vaňková Gabriela, MVDr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Vaňková Vendula, DiS. , NsP Havířov , všeob. sestra
 • Vášková Martina, RNDr. Ph.D. , UK 2.LF Praha , JOP VŠ
 • Vetešníková Eva, Mgr. , FN Brno , NLZP sestra
 • Víšek Benjamín, MUDr. , FN Hradec Králové , lékař
 • Víšková Lenka , FN Hradec Králové , všeob. sestra
 • Vlková Lenka, DiS. , FN Brno , všeob. sestra
 • Vodárek Pavel, MUDr. , FN Hradec Králové , lékař
 • Vojtková Jana, Bc. , FN Brno , všeob. sestra
 • Volfová Pavlína, Mgr. Ph.D. , FN Brno , JOP VŠ
 • Vránová Jana, Bc. , FN Brno , všeob. sestra
 • Vyhňáková Martina, Mgr. , FN Brno , všeob. sestra
 • Vymazalová Jarmila, DiS. , FN Brno , všeob. sestra
 • Vyvozilová Lenka , FN Olomouc , všeob. sestra
 • Zakutná Anna, Bc. , FN Brno , všeob. sestra
 • Zapletalová Petra, Bc. , FN Brno , JOP VŠ
 • Zemánková Anežka, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Zemanová Jana, Mgr. , FN Brno , JOP VŠ
 • Zemanová Lucie , FN Hradec Králové , všeob. sestra
 • Zmoraj Vladimír, MUDr. , FN Brno , lékař
 • Žaloudková Růžena , FN Brno , všeob. sestra
 • Žaludová Michaela , FN Olomouc , zdr. laborant
 • Ženatová Marcela, Mgr. , FN Brno , zdr. laborant

3) Návrhy na ocenění členů ČHS v roce 2014:

Výbor ČHS souhlasí s udělením následujících ocenění:

 • MUDr. Z.Vorlová,CSc – čestné členství ČLS
 • Prof. MUDr. J.Vorlíček,DrCs. – čestné členství ČHS
 • Doc. MUDr. J.Čermák,CSc. - Medaile ČLS
 • prim. MUDr. M.Matýšková,CSc. - Medaile ČLS
 • Z.Drobníková - Medaile ČLS
 • Prof. MUDr.R.Hájek,CSc. – čestné členství ČHS

4) Zpráva o hospodaření ČHS:

Konečný výsledek hospodaření za rok 2013: deficit 314.633.50.- Kč, důvodem jsou nižší příjmy oproti minulým letům, kdy byly zdrojem příjmů mezinárodní kongresy garantované či spolupořádáné ČHS včetně Česko-slovenského hematologického a transfuzního sjezdu.

P.Pavlíková předložila analýzu a návrhy na možnosti způsobu uložení peněz ČHS, výbor ČHS souhlasí se zřízením spořícího účtu u ČSOB.

5) Jednání na MZd:

Věstník o centrové péči

 • V konečném návrhu Věstníku, který ČHS připomínkovala během ledna 2014, byly ze strany MZd opět provedeny poměrně zásadní úpravy ze strany legislativního oddělení, nový text je t.č. vzhledem k tomu, že část úprav nelze akceptovat, připomínkován znovu ČHS a bude během února 2014 odeslán zpět na Mzd.
 • Společnost lékařské genetiky souhlasí se sdílením kódů 91579 (molekulárně genetická typizace 1 HLA genu na úrovni nízkého rozlišení) a 91581 (molekulárně genetická typizace 1 HLA genu na úrovni vysokého rozlišení) s hematologickou společností, souhlas odeslán na MZd, za ČHS vypracovala souhlasné stanovisko MUDr.Dobrovolná, požadavek bude projednán pracovní skupinou pro SZV.
 • Výbor ČHS souhlasí se jmenováním doc.Jindry do akreditační komise pro hematologii a transfuzní lékařství MZd na místo uvolněné po prim.Kozovi.

6) Zdravotní pojišťovny a SUKL:

MZd vydalo na návrh SUKLu rozhodnutí o pokračování specifického léčebného programu pro přípravek PuriNethol do 1.7.2014 i přes změnu distributora

ČHS připomínkovala hodnotící zprávy týkající se rituximabu a fondaparinuxu a dále vyslovila zásadní nesouhlas s hodnotící zprávou týkajíci alfa interferonu, proti níž podala odvolání s odborným zdůvodněním indikací, které jsou považovány za léčebný standard u myeloproliferativních chorob a jež nejsou v hodnotící zprávě uvedeny.

ČHS požádala o opravu nového indikačního omezení přípravku Pradaxa, kde u přípravků o vyšší síle než 110mg není od 1.1.2014 mezi indikujícími odbornostmi zcela protismyslně uveden hematolog.

ČHS odeslala na žádost SUKLu negativní vyjádření ohledně možné zaměnitelnosti přípravku Busilvex, kde hrozí výpadek dodávky.

ČHS cestou sekce pro MDS vypracovala na žádost SUKLu analýzu efektivity podávání přípravku Vidaza u MDS.

Na základě podnětu z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem odeslal předseda ČHS dopis dr.Hoňkovi na ředitelství VZP, ve kterém žádá o informaci ohledně stavu realizace dodatku ke smlouvě o léčbě centrovými léky pro oddělení klinické hematologie MN v Ústí nad Labem, zatím neobdržel ze strany VZP odpověď.

7) Stanovisko ČHS k posuzování kvality práce zdravotnických klinických laboratoří:

ČLS požádala laboratorní obory o stanovisko k posuzování kvality klinických laboratoří.

Laboratorní sekce ČHS zaslala vyjádření, ve kterém souhlasí s názorem, že akreditaci nelze považovat za výsadní prostředek pro posuzování kvality laboratoří a trvá na tom, že odborné společnosti a další orgány ČLS JEP mají plné právo posoudit kvalitu práce laboratoře. Konečné stanovisko laboratorních oborů toto vyjádření, které je stanoviskem většiny oborů, respektuje.

8) Volby do výboru a revizní komise ČHS:

Po konzultaci se sekretariátem ĆLS JEP s ohledem na nové Stanovy, Jednací a Volební řád ČLS JEP výbor rozhodl, že:

 • volby do 11 členného Výboru a 3 členné Revizní komise budou probíhat jednokolově. Před vlastními volbami bude stávajícím Výborem oslovena dopisem členská základna ČHS s tím, aby každý řádný člen ČHS navrhl své kandidáty do Výboru ČHS, Revizní komise, Výboru sekce zdravotní laborantů a Výboru sekce sester. Všechna navržená jména potom budou tvořit kandidátní listiny:
 1. a) do Výboru ČHS ČLS JEP
 2. b) do Revizní komise
 3. c) Výboru sekce zdrav. laborantů
 4. d) Výboru sekce sester
 • Sestavením listin a další organizací voleb bude pověřena Volební komise, kterou ustanoví Výbor ČHS v průběhu měsíce března. Ta zjistí, zda navržení kandidáti s kandidaturou souhlasí a poté ve vlastní volbě rozešle všem řádným členům ČHS kandidátní listiny s abecedním pořadím kandidátů a rozlišením lékařů a JOP (zvlášť pro Výbor, zvlášť pro Revizní komisi , zvlášť pro Výbor sekce sester a Výbor sekce laborantů). Sčítání hlasů provede Volební komise, která výsledek voleb zveřejní.
 • K výběru kandidátů, kteří mohou být voleni, bude sloužit seznam řádných členů ČHS ČLS JEP k 11.2.2014.
 • Výbor ČHS ČLS JEP: 11 míst včetně 1 místa vyhrazeného pro vysokoškoláka-nelékaře s nejvyšším počtem hlasů a 1 místa pro sestru (NLZP) a 1 místa pro zdrav. laboranta s nejvyšším počtem hlasů na kandidátní listině pro výbor sekce sester a sekce laborantů.
 • Revizní komise: 3 místa s nejvyšším počtem hlasů na kandidátní listině pro Revizní komisi.
 • Pokud dojde k tomu, že kandidát(ka) bude zvolena jak do Výboru, tak do Revizní komise, vybere si orgán, v němž bude chtít působit a ve druhém orgánu se uvolní místo pro kandidáta s následným nejvyšším počtem hlasů.
 • V případě, že se na posledním volitelném místě umístí 2 nebo více kandidátů se stejným počtem hlasů, rozhodne los.
 • Volební komise bude postupovat podle Volebního řádu ČLS JEP a stávající Výbor a Revizní komise ČHS ČSL JEP jí budou poskytovat maximální součinnost.

Termíny:

 • Aktualizace seznamu řádných členů ČHS k 11.2.2014 (prof. Starý)
 • Rozeslání dopisu s informací o volbách do Výboru a Revizní komise ČHS ČSL JEP a s výzvou k navržení kandidátů : prof. Starý, sekretariát ČSL JEP: počátek dubna
 • Časový limit pro obdržení návrhů: 25.4.2014
 • Rozeslání kandidátních listin vzešlých z návrhů: počátek května
 • Časový limit pro obdržení vyplněných kandidátních listin : 30.5.2014
 • Sčítání hlasů a vyhlášení výsledků voleb: nejpozději do 15.6.2014

9) Program dalšího rozvoje péče o hemofiliky:

Prof.Penka a doc.Čermák představili dokument pracovní skupiny týkající se návrhu dalšího rozvoje péče o hemofiliky v ČR. V návrhu je koncipován systém třístupňové péče o hemofiliky, požadavky vysoce specializovaná centra a na pracoviště specializované péče se shodují s požadavky navrhovanými do Věstníku MZd, do něhož však byla zařazeny pouze požadavky na vysoce specializovaná centra. Krom toho návrh rozšiřuje centralizaci na nižší stupeň – tzv. pracoviště sdílené péče.

Výbor ČHS souhlasí se základními body návrhu s tím, že pracovní skupina jmenovaná výborem ČHS návrh dále rozpracuje a bude vyvoláno jednání s plátci zdravotní péče v tom smyslu, aby byl z jejich strany akceptován systém pracovišť rozšířené péče o hemofiliky tak, jak je tomu u pracovišť rozšířené péče v hematoonkologii.

10) Stanovisko ČHS k užití faktoru XIII. v intenzivní péči:

Výbor ČHS souhlasí se stanoviskem vypracovaným po konsultaci s odborníky prof.Malým, předsedou sekce pro trombózu a hemostázu ČHS. Výbor ČHS se nedomnívá, že by podávání F XIII. bylo ultimativním způsobem pro léčbu život ohrožujícího krvácení (je pouze jednou z možností léčby jinak špatně ovlivnitelného krvácení) a trvá na tom, že o podávání F XIII. by měl rozhodovat hematolog a nikoli intenzivista.

11) Příprava Česko-slovenského hematologického a transfuziologického sjezdu:

Předseda ČHS obdržel dopis od předsedy Slovenské hematologické a transfuziologické společnosti doc.Lipšice, ve kterém slovenská strana potvrzuje uspořádání dalšího společného sjezdu v roce 2015 a navrhuje pořádání dalších sjezdů ve dvouletém období vzhledem k tomu, že při současném systému pořádá slovenská strana sjezd jednou za 9 let. Výbor ČHS vítá aktivitu slovenské strany a souhlasí s uspořádáním dalšího sjezdu na Slovensku v roce 2015, výbor ČHS dává nadále přednost konání společného sjezdu jedenkrát za 3 roky ( není tolik nových témat a řada přednášek by se po dvou letech jistě opakovala jen ve velmi málo pozměněné formě ), o frekvenci střídání sjezdů v ČR a SR je jistě možno dále jednat.

12) Různé:

prof.Hájek informoval o přípravě 20.Pařízkových dnů v Ostravě ve dnech 13-.15.3.2014.

Výbor ČHS souhlasí s udělením záštity mezinárodní škole průtokové cytometrie pořádané v Praze ve dnech 26.-31.5.2014.

Výbor ČHS obdržel souhlas laboratorní sekce společnosti lékařské genetiky s možností sdílení výkonu vyšetření antifosfolipidového syndromu, souhlas však podmiňuje možností sdílení výkonu vyšetření pětipopulačního diferenciálu pro vyšetřování pomocí FCM, laboratorní sekce ČHS nedoporučuje toto sdílení povolit, výbor ČHS s názorem laboratorní sekce souhlasí.

Výbor ČHS nesouhlasí s žádostí o vyvěšení reklamy na vyšetřování molekulárně genetických markerů trombofilie společností GHC Genetics na webové stránky ČHS a rozeslání reklamy členům ČHS stejně tak jako s inzercí v časopise Transfuze a hematologie dnes.

Laboratorní sekce ČHS udělila výjimku z nepodkročitelného minima laboratoři OKHB v Nymburce.

Výbor ČHS obdržel přehled certifikátů vydaných SEKK v roce 2013.

Termín konání příští schůze:

14.4.2014 – ÚHKT Praha.

Zapsal: doc.Kozák, prof. Starý
Zkontroloval: doc. Čermák