Zápis č. 9 z korespondenční schůze výboru České Hematologické společnosti ČLS JEP konané ve dnech 13. - 15. 7.2020

Schůze se účastnili a hlasovali: Čermák, Doubek, Jindra, Kouřilová, Mayer, Papajík, Pospíšilová, Pavlíková, Starý, Žák

Tématem schůze bylo přijetí nových členů a souhlas s žádostí o snížení členských příspěvků.

 1. Přijetí nových členů ČHS

  Prof. Starý informoval o žádostech o členství v ČHS. Do ČHS se hlásí 4 uchazeči. Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů jako členů ČHS ČLS JEP:

  • Kuchtová Klára, Bc., FN Brno
  • Medovarská Marie, FN Brno
  • Outulná Monika, DiS, FN Brno
  • Spáčilová Hana, Mgr., CKTCH Brno

  Z důvodu mateřské/rodičovské dovolené žádají o snížení členského příspěvku na 50,- Kč tyto členky ČHS: Eva Machovská, Mgr. Pavlína Grůzová, Mgr. Pavla Halamíčková, MUDr. Petra Hauserová, Mgr. Lenka Humplíková, MUDr. Jana Petrů, MUDr. Jana Števková.

  Výbor vyjádřil s jejich žádostí souhlas.

Za výbor ČHS ČLS JEP:

Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., předseda
Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., vědecký sekretář