Komerční inzerce

Zveřejnění inzerátu

Komerční inzerce zaměřená na členy České hematologické společnosti ČLS JEP, Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP a ostatní zájemce o tuto problematiku je zprostředkována prostřednictvím inzerce v časopise Transfuze a hematologie dnes, jehož odběrateli jsou všichni členové obou výše zmíněných společností.

Ceník inzerce v časopise Transfuze a hematologie dnes

 • 4. obálka: 39.000,- Kč
 • 3. obálka: 33.000,- Kč
 • 2. obálka: 36.000,- Kč
 • 1/1 obsahu: 35.000,- Kč
 • 1/1: 30.000,- Kč
 • 1/2: 20.000,- Kč
 • 1/3: 13.500,- Kč
 • 1/4: 10.000,- Kč

Ceník perzonální inzerce v časopise Transfuze a hematologie dnes

 • 1/16: 1.000,- Kč
 • 1/8: 2.000,- Kč
 • 1/4: 4.000,- Kč

V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

Rozeslání informace členům ČHS prostřednictvím elektronické pošty

V případě zájmu o rozeslání informace členům České hematologické společnosti ČLS JEP prostřednictvím elektronické pošty, je možné využít služby nabízené dle platného ceníku:

 • Informace o výrobcích a službách komerčních subjektů: 15.000,- Kč
 • Informací o odborných seminářích pořádaných komerčními subjekty: 5.000,- Kč

V případě zájmu o rozeslání informace nás kontaktujte prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.