Odkazy na odborné společnosti

Domácí

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
Společnost pro Transfuzní lékařství ČLS JEP Společnost pro Transfuzní lékařství ČLS JEP
Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP

Zahraniční

American Society of Hematology American Society of Hematology
European Hematology Association European Hematology Association