Zápis schůze LS ČHS – 4. 12. 2020

Schůze vedena korespondenčně z důvodu NV ČR o stavu nouze.

Korespondečně přítomni (bez titulů): Hrdinová, Malíková, Mikulenková, Hrachovinová, Matýšková, Opravilová, Sadílek, Zavřelová, Jelínková, Pecka, Řeháková, Šigutová, Pulcer, Vytisková, Slavík, Rosenauerová, Bradáčová, Slavíčková, Amborská, Bourková, Juráňová, Roučková, Mikešová, Radinová, Fátorová, Kneiflová, Charvát, Tokár, Bártů, Krištofová (bez titulů).

 1. Kontrola zápisu minulé schůze LS ČHS z 10.9.2020 (Mikulenková).
 2. Zápis z 10. schůze výboru ČHS z 12.10.2020 – podrobně viz web ČHS.
 3. 2. Český hematologický kongres se bude konat (prezenčně či on-line) 12.-15.9.2021 v Olomouci.
 4. Informace z OVML ČIA - 12.10.2020 proběhla korespondenčně schůze; zápis v příloze (Charvát).
 5. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů – dle vyjádření Mgr. F. Vrány (ředitel personálního odboru MZ) se na změně platových tříd nadále pracuje, s ohledem  na situaci kolem pandemie COVID-19 však není tato koncepční práce v současné době dokončena.
 6. Nové doporučení „Preanalytika v hematologické laboratoři“ - návrh 1. verze (Šigutová a spol.) - připomínky do 30.1.2021 Šigutové.
 7. Doporučení VKK koagulačních vyšetření z 1.9.2016 (Hrachovinová, Zavřelová, Jelínková, Matýšková, Malíková) – revidovaná verze umístěna na web ČHS s platností od 20.11.2020.
 8. 96863 stanovení počtu erytroblastů na automatickém analyzátoru – opakovaně řešeny problémy vykazování výkonu pro pojišťovnu; během jednání na toto téma na pobočce v Jihlavě, kterému byli přítomni zástupci managmentu VZP, vyplynul zásadní požadavek VZP na revizi výkonů 96163 Krevní obraz a 96167 Krevní obraz s diferenciálním rozpočtem, které neobsahují vyšetření erytroblastů; vzhledem k tomu, že laboratoře v ČR používají k měření KO i analyzátory, které neumí měřit NRBC, domluveno napříč LS vytvoření nových výkonů – KO+NRBC a KO+DIF+NRBC (Mikulenková). Dále byl VZP vznesen požadavek na vytvoření aktuálního doporučení na potřebu stanovit přítomnost NRBC v KO, který by měla VZP jako podklad pro vykazování a laboratoře jako argument k obhajobě - v rámci LS tedy domluvena revize doporučení pro Referenční meze krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního počtu leukocytů dospělých s doplněním textu o NRBC a se změnou referenčních mezí pro NRBC (Vytisková, Fátorová, Juráňová, Mikulenková).
 9. Kritické hodnoty základních hematologických vyšetření a jejich telefonické hlášení – diskuze nad revizí doporučení; konečná verze v příloze (Mikulenková).
 10. Žádost o členství v LS ČHS:
  • Mgr. Jaroslav Zelený z HTO Jihlava - hlasovalo 30 členů LS; pro: 30 členů/proti: nikdo/nikdo se nezdržel hlasování; Mgr. Jaroslav Zelený přijat za řádného člena LS ČHS ČLS JEP.
  • Mgr. Miroslav Černý z OKLT-HTO v Novém Městě na Moravě - hlasovalo 30 členů LS; pro: 30 členů/proti: nikdo/nikdo se nezdržel hlasování; Mgr. Miroslav Černý přijat za řádného člena LS ČHS ČLS JEP.
 11. Ukončení výroby kitů firmy Merck pro cytochemii (Bradáčová) zřejmě v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích s účinností ke dni 26. května 2020; v ČR navazující vyhláška o zdravotnických prostředcích s označením IVD; v rámci ČHS ustanovena skupina odborníků napříč ČR, která bude problematiku IVD řešit; některé cytochemické kity lze zakoupit od firmy Sigma-Aldrich; pokud bude potřeba barvit bez kitů, laboratoř ÚHKT může poskytnout SOP, které využívají jednotlivé chemikálie.

Termín další schůze LS:

16.4., či 23.4. 2021