Zápis schůze LS ČHS – 11.6.2021

Schůze vedena přes webex.

Přítomni (bez titulů): Malíková, Mikulenková, Hrachovinová, Matýšková, Sadílek, Zavřelová, Jelínková, Řeháková, Šigutová, Pulcer, Vytisková, Slavík, Bradáčová, Bourková, Juráňová, Roučková, Mikešová, Fátorová, Charvát, Bártů, Černý, Zelený.

Omluveni: Hrdinová, Opravilová, Rosenauerová, Slavíčková, Amborská, Radinová, Kneiflová, Tokár

 1. Kontrola zápisu minulé schůze LS ČHS ze 4.12.2020 (Mikulenková).
 2. Informace z 11. schůze výboru ČHS 22.2.2021 – podrobně viz web ČHS.
 3. 2. český hematologický a transfuziologický kongres 12.-15.9.2021 v Olomouci – informace o sekci Laboratorní hematologie (Mikulenková).
 4. Informace ze schůzky supervizorů SEKK 4.6. (Mikulenková, Matýšková) - přehled stížností účastníků na techniku provedení a obarvení nátěru; účastníkům cyklu KO bude rozeslán dotaz, zdali jim budou stačit vzorky o objemu 1 mL; odlehlé výsledky systémů Abbott v cyklu KO3/21.
 5. Doporučení „Preanalytika v hematologické laboratoři“ – schválená verze bez připomínek, tato verze bude prezentována na schůzi výboru ČHS a poté bude umístěna na web (Šigutová).
 6. Revize doporučení pro RM krevního obrazu – schválena revidovaná verze, bude umístěna na web (Mikulenková).
 7. SEKK: Doporučení pro validace a verifikace postupů laboratorních vyšetření ve zdravotnických laboratořích z 1.3.2021 – informace o dokumentu (Vytisková).
 8. Tvorba nového doporučení LS: Validace a verifikace v hematologii (Mikešová, Mikulenková, Hrachovinová) – první informace o nutnosti podat pro laboratoře touto formou informace ohledně validací metod, které nevyužívají IVD přístroje a chemikálie/reagencie, které nejsou určeny pro IVD – tzv. home made metody; týká se to např. cytochemických metod, konzumpce protrombinu, etanol gelifikačního testu aj.; požadavek vznesen z výboru ČHS; důvodem je Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a Zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (zákon je v přípravě).
 9. Tvorba nového doporučení LS: Rozšířené parametry hematologických analyzátorů a jejich využití v praxi (Fátorová, Mikulenková) - první informace.
 10. Nový výkon do SZV: SRA test na vyšetření agregace destiček (Hrachovinová, Mikulenková) - první informace.
 11. Sdílení výkonů (cytologické stanovení diagnózy I., II. a III. stupně obtížnosti - 87513, 87519, 875255) s odborností 823 (Mikulenková) – souhlas s žádostí, bude prezentováno na výboru ČHS.
 12. Revize doporučení LS z r. 2017 (5letý cyklus revizí):
  • VKK měření KO na hematologických analyzátorech (Bourková a spol.),
  • Zavedení nového přístroje v hematologii (Vytisková a spol.),
  • Doporučení pro akreditaci jednotlivých vyšetření z odbornosti 818 (Matýšková),
  Rozeslány dokumenty k revizi do 31.8
 13. Žádost o pozici odborného posuzovatele v odbornosti 818 v ČIA – MUDr. Judásková – schváleno členy LS; informace bude předána výboru ČHS (Mikulenková).
 14. Informace průběhu registrace dvou výkonů 96898 cytologie tělních tekutin a 96899 preklasifikace buněk DM – 2.9. proběhne 1. jednání na MZ ČR (Mikulenková).

Termín další schůze LS:

15.10. nebo 22.10.