Zápis z jednání Leukemické sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a CELL o problematice CML, AML a COVID-19 konané online dne 28. 4. 2021

Přítomni (abecedně, bez titulů): Bělohlávková (FN Hradec Králové), Faber (FN Olomouc), Ježíšková (FN Brno), Jindra (FN Plzeň), Karas (FN Plzeň), Kořístek (FN Ostrava), Machová Poláková (UHKT Praha), Mayer (FN Brno), Novák (FN Královské Vinohrady), Stejskal (FN Ostrava), Szotkowski (FN Olomouc), Weinbergerová (FN Brno), Žáčková (FN Brno), Žák (FN Hradec Králové)

1

Úvodní slovo přednesl prof. Mayer, předseda Leukemické sekce (LS) a CELL, který přivítal přítomné účastníky a uvedl, že nynější jednání bude zaměřeno na problematiku projektu HALF u chronické myeloidní leukémie (CML), standardizace vyšetřovacích postupů u akutní myeloidní leukémie (AML) a projektu analyzujícího použití monoklonálních protilátek proti COVID-19 u hematologických pacientů.

2

Prof. Mayer a Dr. Ježíšková informovali o projektu standardizace vyšetřovacích postupů u AML v České republice. Konkrétně byl diskutován projekt mezilaboratorního srovnání výsledků NGS analýz u pacientů s AML, které proběhlo na českých hematologických pracovištích během února až dubna 2021. Dále prof. Mayer informoval o plánované mezilaboratorní diskuzi týkající se flowcytometrické diagnostiky u AML.

3

Dr. Weinbergerová přednesla prezentaci na téma „Monoklonální protilátky anti-SARS-CoV-2 u hematoonkologických pacientů – multicentrická observační studie“. Projekt se týká sledování účinnosti, případně nežádoucích účinků, podání monoklonálních anti-SARS-CoV-2 protilátek (Bamlanivimabu a Regen-CoV) u hematologických nemocných v České republice. Studie byla schválena multicentrickou Etickou komisí FN Brno.

4

Dr. Žáčková představila aktuální stav včetně počtu zařazených pacientů do národního projektu HALF týkajícího se vysazování tyrozinkinázových inhibitorů u pacientů s CML. Závěrečná část setkání se věnovala diskuzním příspěvkům ohledně prvních, vesměs pozitivních, zkušeností se zařazením pacientů do projektu HALF zástupců hematoonkologických center v Plzni, Hradci Králové, Olomouci a Ostravě.

5

Prof. Mayer uzavřel společné zasedání CELL a LS ČHS JEP.

V Brně 4. 5. 2021

Zapsala: Weinbergerová