Pracovní skupina dětské hematologie ČHS

Základní informace o Pracovní skupině dětské hematologie ČHS ČLS JEP

Pracovní skupina dětské hematologie (PSDH) rozvíjí nejen výzkum, diagnostiku a léčbu dětských pacientů s různými typy leukémie, ale zabývá se rovněž nemaligními krevními onemocněními, trombózou a hemostázou. Výbor a členové sekce se scházejí 3-4 ročně na jednodenních seminářích věnovaných přehledu nově diagnostikovaných pacientů s leukémií, zajímavým kazuistikám a pokroku ve výzkumných projektech. Anemie, trombocytopenie, hemofilie a další krevní onemocnění jsou předmětem tvorby registrů, diskutují se diagnostické a léčebné přístupy.

Od počátku devadesátých let PSDH úzce spolupracuje s rodičovskými organizacemi, které vznikly při jednotlivých leukemických centrech. PSDH je aktivně zapojena do řady mezinárodních studií diagnostiky a léčby dětských krevních onemocnění, zejména leukémie a úzce spolupracuje s vedoucími osobnostmi této problematiky ve světě. Českým dětem s krevními onemocněními je poskytována moderní léčba na světové úrovni.