Pracovní skupina dětské hematologie ČHS

Kontakt na Pracovní skupinu dětské hematologie ČHS ČLS JEP

V případě dotazů neváhejte kontaktovat Pracovní skupinu dětské hematologie ČHS ČLS JEP prostřednictvím jejího vedoucího či zástupce:

Vedoucí pracovní skupiny

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

FN Motol - Klinika dětské hematologie a onkologie
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Email: jan.stary@fnmotol.cz
Tel: +420-22443-6400

Zástupce vedoucího pracovní skupiny

Prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

FN Olomouc - Dětská klinika
I.P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Email: dagmar.pospisilova@fnol.cz
Tel: +420-588-444-429