Důležité informace sekce pro hemostázu a trombózu České hematologické společnosti ČLS JEP

Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro diagnostiku a léčbu pacientů s vrozenou hemofilií a s inhibitorem FVIII/FIX

5.8.2021

Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro diagnostiku a léčbu pacientů s vrozenou hemofilií a s inhibitorem FVIII/FIX vypracované MUDr. Ester Zápotockou je dostupné ke stažení zde.

Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro diagnostiku a léčbu pacientů s hemofilií, vydání 3., rok 2021

5.8.2021

Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro diagnostiku a léčbu pacientů s vrozenou hemofilií s hemofilií, vydání 3., rok 2021 vypracované MUDr. Petrem Smejkalem, Ph.D. je dostupné ke stažení zde.

Doporučení ČNHP ohledně očkování proti SARS-CoV-2 viru pro hemofiliky

9.4.2021

Doporučení Českého národního hemofilického programu ohledně očkování proti SARS-CoV-2 viru pro hemofiliky vypracované MUDr. Petrem Smejkalem, Ph.D. je dostupné ke stažení zde.