Plenární schůze laborantů a sester pracujících v hematologii a transfuzní službě
26.4.2015, 17,50 h

Místo konání: Harrachov, hotel Sklář

V rámci konání XXVII celostátní pracovní konference laborantů a sester v Harrachově, proběhla každoroční plenární schůze, na které členové výboru sekce laborantů ČHS ČLS JEP a sekce laborantů a sester STL ČLS JEP informovali o činnosti jednotlivých sekcí a událostech uplynulého roku. Zároveň proběhla diskuze nad aktuálními pracovními i profesními problémy.

Zapsala: Pavlíková