Zápis z výborové schůze sekce zdravotních laborantů 1.6.2015

Místo konání: OHD - NH hotelové kongresové centrum, 12,30 h

Přítomni: Chytrá, Kadlecová, Pavlíková, Trnavská

Omluvena: Drobníková

Program jednání:

  1. Trnavská

    • informace o jednání laboratorní sekce ČHS ČLS JEP 17.4.2015 (viz zápis na www.hematology.cz)
  2. Pavlíková

  3. příprava připomínek k návrhu zákona, který má nahradit Zákon 96/2004 Sb. pro ČHS ČLS JEP a ČAZL
  4. různé, diskuze

Zapsala: Pavlíková
Revize zápisu: členové výboru sekce ZL