Transplantační sekce ČHS

Informace transplantační sekce České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Seznam členů TS ČHS

Seznam transplantačních center

Seznam členů meziústavní indikační komise

Transplantační aktivita a buněčná terapie v ČR (2019 a 2020)

Nepříbuzní dárci - pravidla a omezení