ZÁPIS Z JEDNÁNÍ TRANSPLANTAČNÍ SEKCE ČHS DNE 30. 6. 2021

Jednání TS ČHS proběhlo korespondenčně, emailovou komunikací s níže uvedenými členy TS:

Jednání TS ČHS proběhlo korespondenčně, emailovou komunikací s níže uvedenými členy TS:

MUDr. Pavel Jindra, Ph.D. (ČNRDD Plzeň), MUDr. Michal Karas, Ph.D. (HOO FN Plzeň), MUDr. Eva Konířová (I. Interní klinika VFN Praha), MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D. (KHO FN Ostrava), Prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. (IHK FNKV Praha), Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (IHOK FN Brno), Marie Kuříková (ČRDKVB-Praha), MUDr. Luděk Raida, Ph.D. (HOK FN Olomouc), Prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc. (KDHO FN Motol-Praha), MUDr. Jan Vydra (ÚHKT Praha), Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. (FN Hradec Králové), MUDr. Tomáš Kepák (KDO FN Brno)

Program jednání

Na programu byla aktualizace seznamu center oprávněných na základě Věstníku MZ ČR č. 3 a 8/2014 provádět v ČR transplantace krvetvorných buněk (HCT), seznamu členů TS ČHS a meziústavní indikační komise.

Aktualizace seznamů byly hlasováním per rollam schváleny většinou 10 z 12 členů TS ČHS s hlasovacím právem (dva členové nehlasovali).

zapsal 30. 6. 2021 MUDr. Luděk Raida, Ph.D., předseda TS ČHS