Seznam akcí doporučených ČHS

Zvolte jazyk: Český Slovenský *
Anglický

* Zahraniční akce, které mají popis pouze anglicky, budou zobrazeny také.

Vyberte zobrazené skupiny akcí: Akce pořádané ČHS
Akce pořádané pod záštitou ČHS
Zahraniční akce

21. Pražské hematologické dny - HEMATOLOGIE 2021 – Post-ASH

Hlavní téma: Novinky z výročního sjezdu ASH 2020
Klasifikace: Výroční pražské hematologické setkání
Datum konání: 28.-29.1.2021
Místo konání: ONLINE
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina
Pořadatelé: Spolek českých lékařů v Praze ČLS JEP ve spolupráci s hematologickými klinikami lékařských fakut UK v Praze a ÚHKT
Kontakt: Alžběta Matějovská – Meritis
www: www.phd.cz/

XXVII. Pařízkovy dny

Pozvánka
Hlavní téma: Koagulopatie a jiné hematologické projevy COVID-19, Trombotické mikroangiopatie a interdisciplinární spolupráce v hemostáze a trombóze.
Klasifikace: Výroční konference
Datum konání: 15. až 18. března 2021
Místo konání: Online
Pořadatelé: Klinika hematoonkologie FN Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Kontakt: lapes@hanzo.cz
www: www.hanzo.cz/pd

Plenární zasedání České skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii, z.s.

Hlavní téma: Méně časté lymfoidní leukemie
Klasifikace: Výroční meeting
Datum konání: 16.04.2021
Místo konání: Hotel Don Giovanni
Město: Praha
Stát: ČR
Jednací jazyk: Čeština, angličtina
Pořadatelé: Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukemii, z.s.
Kontakt: doubek.michael@fnbrno.cz
www: www.cll.cz

Plenary session of the Czech CLL Study Group

Main topic: Less frequent lymphoid leukemias
Classification: Annual national meeting
Dates of the event: April 16, 2021
Venue of the event: Hotel Don Giovanni
Town: Prague
State: Czechia
Language of the event: Czech, English
Organizers: The Czech CLL Study Group
Contact: doubek.michael@fnbrno.cz
www: www.cll.cz

Novinky v hematologii

Program a partneři
1. informace

Hlavní téma:
1. Coronavirus a hematologie
2. Nové léky v klinických studiích v hematologii
Klasifikace:
Datum konání: 23.04.2021
Místo konání: Univerzitní kampus Brno
Město: Brno
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: český
Pořadatelé: Nadační fond Pomoc lidem s leukémií při Interní hematologické a onkologické klinice FN
Kontakt: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc, 532 23 36 42
www: www.hematology.cz

IX. Národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny

Hlavní téma: Mnohočetný myelom a monoklonální gamapatie
Klasifikace: mezinárodní
Datum konání: 23.-24.4.2021
Místo konání: Hotel Galant
Město: Mikulov
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Český a anglický
Pořadatelé: Česká myelomová skupina
Kontakt: Jan Lapeš, Hanzo Production, s.r.o., lapes@hanzo.cz, 734 338 328
www: www.myeloma.cz

IX. National worskshop Multiple Myeloma and Annual Czech Myeloma Group meeting

Main topic: Multiple Myeloma and monoclonal gammopathies
Classification: Annual national meeting
Dates of the event: April 23-24, 2021
Venue of the event: Hotel Galant
Town: Mikulov
State: Czech Republic
Language of the event: Czech and English
Organizers: The Czech Myeloma Group
Contact: Jan Lapeš, Hanzo Production, s.r.o., lapes@hanzo.cz, 734 338 328
www: www.myeloma.cz

EHA2021 Virtual Congress

Datum konání: 9. - 17.6.2021
Místo konání: online
www: ehaweb.org/congress/eha-congress-2021/key-information/

EHA2021 Virtual Congress

Dates of the event: 2021, June 9 - 17
Town: Online
www: ehaweb.org/congress/eha-congress-2021/key-information/

II. český hematologický a transfuziologický sjezd

II. oznámení
Hlavní téma: hematologie a transfuziologie
Klasifikace: mezinárodní
Datum konání: 12.-15.9.2021
Místo konání: NH Collection Olomouc Congress
Město: Olomouc
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Český, slovenský a anglický
Pořadatelé:
Česká hematologická společnost,
Společnost pro transfuzní lékařství
Česká společnost pro trombózu a hemostázu
Kontakt: Alžběta Matějovská, Meritis s.r.o., hematology2021@meritis.cz, 731 109 563
www: www.hematology2021.cz

IInd Congress of the Czech Society of Hematology and Society for Transfusion Medicine

Main topic: hematology and transfusion medicine
Classification: national meeting
Dates of the event: September 12-15, 2021
Venue of the event: NH Collection Olomouc Congress
Town: Olomouc
State: Czech Republic
Language of the event: Czech, Slovak and English
Organizers:
Czech Society of Hematology
Society for Transfusion Medicine
Czech Society of Thrombosis and Hemostasis
Contact: Alžběta Matějovská, Meritis s.r.o., hematology2021@meritis.cz, 731 109 563
www: www.hematology2021.cz

XX. Konference na téma monoklonálních gamapatií

Hlavní téma: Diagnostika monoklonálních gamapatií
Klasifikace: Každoroční akce spolupořádaná se Společností pro klinickou biochemii
Datum konání: 5. 10. 2021, každoročně
Místo konání: Univerzita Hradec Králové
Město: Hradec Králové
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: čeština
Pořadatelé: 4. interní hematologická klinika a Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN a LF UK Hradec Králové
Kontakt: Prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, maisnar@fnhk.cz
www: www.fnhk.cz

XX. Conference of monoclonal gammopathies

Main topic: Diagnostics of monoclonal gammopathies
Classification: Annual national meeting
Dates of the event: End of September, every year
Venue of the event: University Hradec Kralove
Town: Hradec Kralove
State: Czech republic
Language of the event: czech
Organizers: 4th Dept. of Medicine – Hematology and Institute of Clinical Biochemistry and Diagnostics, Charles University Hospital, Hradec Kralove
Contact: Prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, maisnar@fnhk.cz
www: www.fnhk.cz

Novinky v léčbě lymfoproliferací

Hlavní téma: Léčba lymfomů a CLL
Klasifikace: Regionální
Datum konání: 13. 10. 2021
Místo konání: EA Hotel Tereziánský Dvůr, J. Koziny 336
Město: Hradec Králové, 50003
Stát: ČR
Jednací jazyk: ČJ
Pořadatelé: IV. Interní hematologická klinika FN Hradec Králové
Kontakt: Doc. MUDr. David Belada, Ph.D. FN Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové, 500 05, david.belada@fnhk.cz
www:

New trends in the therapy of lymphoproliferative diseases

Main topic: Therapy of lymphoma and CLL
Classification: e.g. Annual national meeting
Dates of the event: 13. 10. 2021
Venue of the event: EA Hotel Tereziansky Dvur, J. Koziny 336
Town: Hradec Kralove, 50003
State: Czech Republic
Language of the event: Czech
Organizers: IV. Internal hematology dep. University Hospital Hradec Kralove, Czech Rep.
Contact: Doc. David Belada, MD,Ph.D, University Hospital, Sokolska street 481, Hradec Kralove 500 05, david.belada@fnhk.cz
www:

45. Brněnské onkologické dny a 35. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 2021

Datum konání: 13.-15. 10. 2021
Místo konání: Hotel Passage
Město: Brno
Stát: ČR
Jednací jazyk: ČJ
Pořadatelé: Masarykův onkologický ústav, Brno
Kontakt: Tel.: 773 755 393, Email: bod@mou.cz
www: www.onkologickedny.cz

XVI. Myelomový výzkumný workshop

Hlavní téma: Mnohočetný myelom a monoklonální gamapatie
Klasifikace: mezinárodní
Datum konání: Druhá polovina října 2021
Místo konání: Ostrava, přesné místo bude upřesněno
Město: Ostrava
Stát: ČR
Jednací jazyk: angličtina
Pořadatelé: Blood Cancer Reseach Group
Kontakt: RNDr. Michal Šimíček, Ph.D., michal.simicek@fno.cz
www: www.myeloma.cz

XVI. Myeloma research workshop

Main topic: Multiple myeloma and monoclonal gammopathies
Classification: Annual international meeting
Dates of the event: Second half of October 2021
Venue of the event: Ostrava, the location will be determined
Town: Ostrava
State: Czech Republic
Language of the event: English
Organizers: Blood Cancer Reseach Group
Contact: RNDr. Michal Simicek, Ph.D., michal.simicek@fno.cz
www: www.myeloma.cz

XI. Celostatní výroční setkání Czech MDS Group

Hlavní téma: Myelodysplastický syndrom, vzácné choroby červené krevní řady
Klasifikace: Výroční konference
Datum konání: 5.11.-6.11.2021
Místo konání: Bude upřesněno
Město:
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: český
Pořadatelé: Czech MDS Group
Kontakt: MUDr. Nina Dusílková, Ústav patologické fyziologie UK, dusilkova@gmail.com
www: www.mdsgroup.cz

XI. Annual meeting of Czech MDS Group

Main topic: Myelodysplastic syndromes, rare diseases of erythropoiesis
Classification: Annual national meeting
Dates of the event: 5.11.-6.11.2021
Venue of the event: To be announced
Town:
State: Czech Republic
Language of the event: czech
Organizers: Czech MDS Group
Contact: MUDr. Nina Dusílková, dusilkova@gmail.com
www: www.mdsgroup.cz

XVI. Brněnské hematologické dny

První informace
Návratka
Hlavní téma: Akutní leukémie
Klasifikace:
Datum konání: 10.11.2021
Místo konání: Hotel International Best Western
Město: Brno
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Český a anglický jazyk
Pořadatelé: Nadační fond Pomoc lidem s leukémií při Interní hematologické a onkologické klinice FN Brno
Kontakt: Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., 532 23 36 42, prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., 532233941
www: www.hematology.cz

Regionální hematologický seminář východočeského a libereckého regionu

Hlavní téma: Nové trendy v léčbě hematologických onemocnění
Klasifikace: Regionální
Datum konání: 12-13.11. 2021
Místo konání: hotel Tammel, 17. listopadu, 506 01
Město: Jičín
Stát: ČR
Jednací jazyk: ČJ
Pořadatelé: IV. Interní hematologická klinika FN Hradec Králové
Kontakt: Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. FN Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové 500 05, pavel.zak@fnhk.cz
www:

East Bohemia and Liberec regional hematology meeting

Main topic: New trends in therapy of leukemias
Classification: e.g. Annual national meeting
Dates of the event: 12 – 13 Nov 2021
Venue of the event: EA Hotel Tammel Jičín, 17. listopadu, 506 01
Town: Jičín
State: Czech Republic
Language of the event: Czech
Organizers: IV. Internal hematology dep. University Hospital Hradec Kralove, Czech Rep.
Contact: Prof. Pavel Žák MD,Ph.D, University Hospital, Sokolská street 481, Hradec Kralove 500 05, pavel.zak@fnhk.cz
www:

X. Farmakoekonomický workshop České myelomové skupiny

Hlavní téma: Mnohočetný myelom
Klasifikace: národní
Datum konání: 26.11.2021
Místo konání: Hotel Santon
Město: Brno
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: Český
Pořadatelé: Česká myelomová skupina
Kontakt: Jan Lapeš, Hanzo Production, s.r.o., lapes@hanzo.cz, 734 338 328
www: www.myeloma.cz

X. Pharmacoeconomic workshop of Czech Myeloma Group

Main topic: Multiple myeloma
Classification: national
Dates of the event: November 26, 2021
Venue of the event: Hotel Santon
Town: Brno
State: Czech Republic
Language of the event: Czech
Organizers: Czech Myeloma Group
Contact: Jan Lapeš, Hanzo Production, s.r.o., lapes@hanzo.cz, 734 338 328
www: www.myeloma.cz